Ustvarjanje resnične razlike v vsakdanjem življenju Evropejcev.

Naša delovna skupina za gospodarstvo, delovna mesta in okolje obravnava vprašanja širokega razpona: od prihodnosti ekonomske in monetarne unije v EU, evra in finančne stabilnosti, do oskrbe z energijo in varnostjo in vprašanja podnebne politike, varstva okolja in kvalitete zraka. V to delovno skupino spadajo področja, kot so enotni digitalni trg, telekomunikacije, raziskave in razvoj, podpora malim in srednje velikim podjetjem (MSP), socialni steber EU in varnost hrane, ki jo uživamo.

Vedno smo bili gonilna sila sprememb. Dosegli smo pomembne rezultate na številnih različnih področjih. Odpravili smo stroške mobilnega gostovanja v EU. Z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI) smo mobilizirali skoraj 200 milijard EUR zasebnih naložb v Evropo in ustvarili več kot 300.000 delovnih mest. Prizadevali smo si za ustanovitev Evropske obrambne unije in zagotovili 500 milijonov evropskih sredstev za raziskave in razvoj iz področja obrambe.

Naše prednostne naloge za prihodnost so enako obsežne in pomembne: reforma evro območja, povečanje proračuna za raziskave in razvoj v prihodnjem programu 'Horizon Europe' ter krepitev programa industrijske obrambe.

Odbori te delovne skupine

Ekonomske in monetarne zadeve

S spodbujanjem rasti do več delovnih mest Namen tega odbora je spodbuditi visoko stopnjo rasti, da bi ustvarili nova delovna mesta ...

Dodatne informacije

Industrija, raziskave in energetika

Evropa mora biti pripravljena na nov val inovacij Pristojen je tudi za politiko na področju raziskav, ki vključuje r...

Dodatne informacije

Notranji trg in varstvo potrošnikov

Dobro delujoč enotni trg Ta odbor usklajuje nacionalno zakonodajo o enotnem trgu in carinski uniji na ravni EU, zlasti ...

Dodatne informacije

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

Gradimo trajnostno Evropo Boj proti podnebnim spremembam je ena od naših prednostnih nalog. Spodbujamo skupna...

Dodatne informacije

Promet in turizem

Več naložb in manj onesnaževanja Odbor je v prvi vrsti pristojen za oblikovanje skupne evropske politike za železniški in cestni promet, cel...

Dodatne informacije

Zaposlovanje in socialne zadeve

Spodbujanje zaposlovanja mladih, vključenosti in mobilnosti Odbor se med drugim ukvarja s politiko poklicnega usposabljanja ...

Dodatne informacije

Kontaktni podatki

Silke Dalton
Silke Dalton

Vodja delovne skupine za gospodarstvo in okolje

Več informacij
VRH