Životopis


Manfred Weber
Predseda Poslaneckého klubu EĽS

 

Manfred Weber sa narodil v roku 1972 v Niederhatzkofene (Bavorsko) ako druhý z troch bratov. Je ženatý (od roku 2002). Po ukončení strednej školy v roku 1990 absolvoval vojenskú službu v Neuburg/Donau. V roku 1996 ukončil štúdium fyzikálnych technológií na Vysokej škole pre aplikované vedy v Mníchove.
 

Profesionálna kariéra a iné aktivity

Po absolvovaní štúdia fyzikálnych technológií Manfred Weber pracoval ako nezávislý inžinier a neskôr založil dve spoločnosti.

V politike sa začal angažovať v 16 rokoch a v roku 1989 sa stal členom Mladej únie a CSU. V rokoch 2003 – 2007 bol regionálnym predsedom Mladej únie Bavorsko.

V roku 2002 sa Manfred Weber vo veku 29 rokov stal najmladším poslancom bavorského parlamentu a v roku 2004 sa vzdal svojho mandátu po tom, ako bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu.

Je predsedom CSU v Dolnom Bavorsku od roku 2008 a členom vedenia a predsedníctva CSU. Zároveň je od roku 2009 predsedom výboru CSU pre budúcnosť.

Popri profesionálnych a politických aktivitách je Manfred Weber členom regionálneho výboru katolíkov Bavorska.
 

Úlohy v rámci Európskeho parlamentu

Po zvolení za poslanca Európskeho parlamentu v roku 2004 sa Manfred Weber stal členom Výboru pre ústavné veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre regionálny rozvoj. Ako spravodajca viedol v roku 2008 v mene Európskeho parlamentu rokovania o smernici o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, pričom išlo o prvú smernicu v oblasti vnútorných vecí, ktorá sa mala prijať prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.

V rokoch 2006 – 2009 bol vymenovaný za hovorcu Poslaneckého klubu EĽS pre oblasť vnútorných vecí. Od roku 2006 bol členom predsedníctva Poslaneckého klubu EĽS a po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009 bol zvolený za podpredsedu Poslaneckého klubu EĽS.