Vytváranie konkurencieschopnejšej Európy

Veríme v jednotný európsky trh, ktorý je základom európskej konkurensechopnosti. Európa musí dokončiť jednotný trh so službami a zároveň presadzovať svoju digitálnu agendu, aby dosiahla svoj plný potenciál ako globálny líder na digitálnom trhu.

Veríme v reindustrializácia Európy. Európa musí navýšiť svoju priemyselnú konkurencieschopnosť, bez toho, aby preniesla regulačné zátaž na podniky.

Európa potrebuje udržateľnú jednotnú energetickú politiku s funkčným jednotným energetickým trhom založeným na princípe zdieľanie našej kúpnej sily. To je, spoločne s investíciami do cezhraničnej energetickej infraštruktúry, základ k väčšej bezpečnosti, nezávislosti a Diverzitu našich dodávok energie a konkurencieschopným a dostupným cenám energie prispieva k rastu a zamestnanosti.

Investícia do budúcnosti

Európa musí vytvoriť priaznivé podmienky pre malé a stredné podniky a zabezpečiť najlepšie možné finančné a právne podmienky pre začínajúce podniky. Podniky a malé firmy potrebujú prístup k úverom s podobnými, dostupnými úroky, vrátane moderných finančných nástrojov, ako je rizikový kapitál, skupinové financovania a projektové dlhopisy, verejného obstarávania a verejné financovanie na vnútroštátnej úrovni i úrovni EÚ.

Požadujeme tiež rámec EÚ zaisťujúce podnikom investovať viac do výskumu a vývoja. Napríklad viacročný finančný rámec by mal byť zameraný na inovácie, investície, zamestnanosť a rast v Európe.

Rozpočet Európy na štrukturálnej politiky do roku 2020 vo výške 350 miliárd euro je základom na zaistenie investícií, konkurencieschopnosti a solidarity a musí byť využitý na podporu rastu. Európa sa tiež musí správať v súčasnoti natoľko zodpovedne, aby predišla nadmernému zaťaženiu budúcich generácií.

Podpora budúcich generácií

Európska ekonomika musí byť založená na princípe sociálneho trhového hospodárstva, modelu kombinujúcim sociálnu solidaritu s dynamickými princípmi trhu, ktoré v minulosti zaručili vysoké životné štandardy a sociálne a zdravotné prínosy pre všetkých európskych občanov, ktorí to potrebovali. Zamestnanosť, rast a podniky sú troma piliermi sociálneho trhového hospodárstva.

EÚ musí podporovať preventívne kroky v oblasti zdravia, a to predovšetkým podporou zdravého životného štýlu. Na zníženie sociálnych dôsledkov neprenosných chorôb, ako je rakovina, je potrebná efektívnych spoločných síl EÚ.

iný relevantný obsah

Kontaktné údaje

Esther de LANGE
Esther de LANGE

Predsedníčka - Pracovná skupina pre hospodárstvo a životné prostredie

Viac informácií
smerom na hor