Právne záležitosti a vnútro

Bojujeme za EÚ, v ktorej občania požívajú svoje základné práva a kde sa plne rešpektuje právny štát. Táto pracovná skupina sa zaoberá dôležitými otázkami, ako sú migrácia, občianske slobody, rodová rovnosť a vzdelávacie, ústavné a právne otázky.

Naša pozícia na

Budget, agriculture & regional funding

Pracujeme na rozpočte, s ktorým sa Európa stane konkurencieschopnejšou a orientovanou na budúcnosť a podporí efektívne a zmysluplné využívanie peňazí daňových poplatníkov s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky v oblasti využívania zdrojov EÚ.

Naša pozícia na

Foreign affairs

Ovplyvňujeme zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ a vedieme úsilie EÚ pri zabezpečovaní vonkajších hraníc EÚ, presadzujeme a aktívne pracujeme na vytvorení Európskej obrannej únie a liberalizácii vízového režimu. Západný Balkán je tiež pre nás prioritou.

Naša pozícia na