committee

Zahraničné veci

Posilňovanie vzťahov s tretími krajinami

Výbor pozorne skúma otázky týkajúce sa ľudských práv v tretích krajinách, ovplyvňuje spôsob, akým agentúry a inštitúcie využívajú európske finančné prostriedky a musí súhlasiť so všetkými medzinárodnými dohodami EÚ pred ich podpísaním. V rámci rozširovania EÚ výbor otvára a sleduje proces rokovaní a odporúča udelenie súhlasu s prístupovými zmluvami.

Spolu s Podvýborom pre ľudské práva a Výborom pre rozvoj udeľuje výročnú Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu jednotlivcom a skupinám ľudí, ktorí svoj život venovali ochrane ľudských práv a slobody myslenia.

Výbor zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní, vykonávaní a monitorovaní zahraničnej politiky EÚ. Každodenne sa vyjadruje k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ a pripravuje pozície EP k otázkam zahraničnej politiky prostredníctvom nezáväzných správ a uznesení.

Koordinácia dialógov za hranicami Európy

Výbor takisto koordinuje prácu spoločných parlamentných výborov a výborov pre parlamentnú spoluprácu s tretími krajinami, ako aj prácu medziparlamentných delegácií, delegácií ad hoc a volebných pozorovateľských misií vo svojej pôsobnosti. Okrem toho pravidelne komunikuje so zástupcami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a orgánov Európskej komisie zodpovedných za vonkajšie záležitosti a za vzťahy s OSN a inými medzinárodnými organizáciami.

Má dva podvýbory: Podvýbor pre ľudské práva, ktorý mu pomáha pri otázkach týkajúcich sa demokracie, právneho štátu a ľudských práv, a Podvýbor pre bezpečnosť a obranu, ktorý mu pomáha pri otázkach súvisiacich so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou a európskou bezpečnostnou a obrannou politikou.

iný relevantný obsah