TU UVEDENÉ POHĽADY SÚ NÁZOROM NÁRODNEJ DELEGÁCIE A NIE VŽDY ODZRKADLUJÚ NÁZORY CELÉHO POSLANECKÉHO KLUBU

Zatiaľ čo zvyšujeme dôveru v bioproduktoch, pomáhame poľnohospodárom aj znižovaním  byrokracie, zjednodušujeme  registráciu nových produktov a administratívne podmienky pre  bioprodukciu budú oveľa účelnejšie.

Po novom umožňujeme prevádzku kombinovaných fariem, čo znamená, že farmári nemusia zastaviť tradičné pestovanie, stačí ho oddeliť od organického. Čo sa týka udelenia eko-loga, farmári s čistým registrom po troch po sebe nasledujúcich rokoch budú kontrolovaní až raz za 2 roky.“ – vyhlásil europoslanec Nagy (Most-Híd) pred hlasovaním Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Nové nariadenie urobí poriadok aj na vnútornom trhu potravín, pretože nové pravidlá budú platiť aj pre biopotraviny dovážané z krajín mimo EÚ. Trh s ekologickými výrobkami v EÚ má hodnotu približne 30 miliárd EUR a nové nariadenie ponúka výnimočný potenciál.  

POZNÁMKY PRE EDITOROV

Poslanecký klub EĹS s 219 členmi z 28 členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah