Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie a dezinformácie a pre posilnenie integrity v EP

Boj proti zasahovaniu a dezinformáciám

Falošné správy a propagandistické kampane môžu destabilizovať európsku demokraciu. Dezinformačné kampane ohrozujú bezpečnosť všetkých členských štátov EÚ.

Skupina PPE je presvedčená, že EÚ musí posilniť svoje vlastné kapacity na zisťovanie a odhaľovanie dezinformácií a boj proti nim. To stojí peniaze a primerané ľudské zdroje a vyžaduje si aj lepšiu koordináciu a spoluprácu v rámci EÚ aj mimo nej.

Osobitný výbor pre zahraničnú zasahovanie a dezinformácie má mnoho cieľov a úloh. Výbor bude analyzovať vyšetrovania, z ktorých vyplýva, že kľúčové volebné pravidlá boli porušené alebo obchádzané, a bude sa snažiť o objasnenie financovania kampane.

Výbor sa zameria na koordinovanú činnosť na úrovni EÚ v boji proti hybridným hrozbám vrátane kybernetických útokov na vojenské a nevojenské ciele, operácií hack-and-leak zameraných na zákonodarcov, verejných činiteľov, novinárov, politické strany a kandidátov, ako aj na kybernetickú špionáž na účely krádeže duševného vlastníctva podnikov a krádeže citlivých údajov občanov.

Je nevyhnutné zintenzívniť náš preventívny boj proti zasahovaniu do zahraničia a falošným správam, pretože naša demokracia závisí od prijímania informovaných rozhodnutí. Skupina PPE má mimoriadny záujem zohrávať aktívnu úlohu pri uľahčovaní tohto procesu, ako to už urobila v minulosti.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Zahraničné veci

iný relevantný obsah

No result