Pohľad za hranice Európy

Naša pracovná skupina pre zahraničné veci ovplyvňuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Pripravuje správy o tom, ako sa vynakladajú európske prostriedky, a podporuje Európsky parlament v rozhodnutiach o medzinárodných dohodách. Vedie úsilie EÚ o zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ a snaží sa o vytvorenie európskej obrannej únie a liberalizáciu vízového režimu, na čom aj aktívne pracuje. Prioritou je pre nás aj západný Balkán. Chceme tieto krajiny priviesť do EÚ podporou reforiem s cieľom zabezpečiť právny štát, bojovať proti korupcii a zabezpečiť nezávislý súdny systém.

Výbory v tejto pracovnej skupine

Bezpečnosť a obrana

Zachovanie stability v susedstve EÚ Z praktického hľadiska tento výbor pomáha Výboru pre zahraničné...

Viac

Ľudské práva

Ľudské práva ako priorita politiky Európska únia sa vo svojich vonkajších vzťahoch usiluje o podporu...

Viac

Medzinárodný obchod

Obchodná politika so svedomím Lisabonská zmluva udeľuje rozhodujúcu úlohu pri definovaní obchodnej...

Viac

Rozvoj

Ovplyvňovanie rozvojovej pomoci EÚ Z praktického hľadiska je tento výbor zodpovedný za rozhodovanie o výdavkoch rozpočtu EÚ...

Viac

Zahraničné veci

Posilňovanie vzťahov s tretími krajinami Výbor pozorne skúma otázky týkajúce sa ľudských prá...

Viac

Kontaktné údaje

smerom na hor