Pohľad za hranice Európy

Naša pracovná skupina pre vonkajšie politiky ovplyvňuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Pripravuje správy o tom, ako sa vynakladajú európske prostriedky, a podporuje Európsky parlament v rozhodnutiach o medzinárodných dohodách. Vedie úsilie EÚ o zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ a snaží sa o vytvorenie európskej obrannej únie a liberalizáciu vízového režimu, na čom aj aktívne pracuje. Prioritou je pre nás aj západný Balkán. Chceme tieto krajiny priviesť do EÚ podporou reforiem s cieľom zabezpečiť právny štát, bojovať proti korupcii a zabezpečiť nezávislý súdny systém.

Výbory v tejto pracovnej skupine

Bezpečnosť a obrana

Zachovanie stability v susedstve EÚ Z praktického hľadiska tento výbor pomáha Výboru pre zahraničné v...

Viac

Ľudské práva

Ľudské práva ako priorita politiky Európska únia sa vo svojich vonkajších vzťahoch usiluje o podporu d...

Viac

Medzinárodný obchod

Obchodná politika so svedomím Lisabonská zmluva udeľuje rozhodujúcu úlohu pri definovaní obchodnej ...

Viac

Rozvoj

Ovplyvňovanie rozvojovej pomoci EÚ Z praktického hľadiska je tento výbor zodpovedný za rozhodovanie o výdavkoch rozpočtu EÚ na...

Viac

Zahraničné veci

Posilňovanie vzťahov s tretími krajinami Výbor pozorne skúma otázky týkajúce sa ľudských práv v ...

Viac

Kontaktné údaje

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Zástupca generálneho tajomníka a riaditeľ pre vonkajšie politiky – výbory, politický poradca pre delegácie pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky, krajinami Andského spoločenstva, Mercosurom, Mexikom a Čile a pre EuroLat

Viac informácií
smerom na hor