Uplatňovanie základných práv a dodržiavanie právneho štátu

Chceme takú Európu, v ktorej budú občania môcť plne využívať svoje základné práva a kde sú jasne dodržiavať zásady právneho štátu. Na to dohliada naša pracovná skupina pre právne záležitosti a vnútorné veci. Ďalšie otázky, ktorými sa táto pracovná skupina zaoberá je migrácia, občianske slobody, rovnosť pohlaví, vzdelávanie a ústavné a právne záležitosti.

Náš poslanecký klub sa zasadil o zásadný pokrok v oblastiach, ako je ochrana hraníc, zachovanie štyroch základných slobôd pohybu, boj s hrozbou terorizmu, prevencia a postih podvodov a zabezpečenie podpory obetiam terorizmu a zločinu. Vďaka nášmu politickému tlaku bola v rekordnom čase vytvorená Európska pohraničná a pobrežná stráž (Frontex), zavedené elektronickej kontroly pre všetkých, ktorí prekračujú vonkajšie hranice Európy, sprístupnené záznamy aeroliniek o cestujúcich do Európy, aktualizovaný právny rámec pre postihovanie terorizmu a zablokovaný prístup teroristov k financiám .

V súčasnej dobe pracujeme na spoločnom európskom prístupe k riadeniu migrácie a azylu. V dnešnom prostredí digitálneho hospodárskeho rastu považujeme za potrebné vytvoriť právny rámec ochraňujúci duševné vlastníctvo ako k fyzickým dielam, ako aj k obsahu online.

Výbory v tejto pracovnej skupine

Kultúra a vzdelávanie

Zlepšovanie znalostí a kultúry v Európe Rozsah pôsobnosti výboru je pomerne...

Viac

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Ochrana práv v Európe a mimo nej Pravidlá migrácie a azylu tiež patria ...

Viac

Petície

Zlepšovanie budúcich právnych predpisov V praxi je Výbor pre petície zodpovedný za spracovanie petícií...

Viac

Práva žien a rodová rovnosť

Odstránenie diskriminácie na základe pohlavia Výbor je zodpovedný za vymedzenie, presadzovanie...

Viac

Právne veci

Zabezpečenie práva EÚ a ochrana práv Európanov Medzi jeho ďalšie povinnosti patrí aj štatút poslancov E...

Viac

Ústavné veci

Prednostné riešenie problémov občanov Výbor tiež pracuje na zlepšení spôsobu regulácie e...

Viac

Kontaktné údaje

Alfredo Sousa De Jesus
Alfredo Sousa De Jesus

Vedúci pracovnej skupiny pre právne a vnútorné veci

Viac informácií
smerom na hor