Skutočné zpešenia v každodenných životoch Európanov

Naša Pracovná skupina pre hospodárstvo, zamestnanosť a životné prostredie sa zaoberá širokým spektrom tém: od budúcnosti hospodárskej a menovej únie, cez otázky týkajúce sa eura a finančnej stability, energetické dodávky a bezpečnosť a klimatickej politiky, po životné prostredie a kvalitu ovzdušia. Táto pracovná skupina sa tiež zaoberá témami jednotného digitálne trhu, telekomunikácií, výskumu a vývoja, podpory malých a stredných podnikov, sociálneho piliera EÚ a potravinovej bezpečnosti.

Vždy sme boli hybnou silou zmien a dosahovali sme významné výsledky v mnohých oblastiach. Zrušili sme roamingové poplatky v EÚ. Zmobilizovali sme takmer 200 miliárd eur súkromných investícií v Európe a vytvorili sme viac ako 300 000 pracovných miest prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície. Naším cieľom bol aj projekt európskej obrannej únie zaisťujúce 500 miliónov eur pre výskum a vývoj v oblasti obrany.

Naše priority pre budúcnosť sú nemenej ambiciózny: reforma eurozóny, zvýšenie rozpočtu pre výskum a vývoj v európskom rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont a posilnenie programu pre obranný priemysel.

Výbory v tejto pracovnej skupine

Doprava a cestovný ruch

Viac investícií a menej znečistenia Tento výbor je v podstate zodpovedný za vytvorenie spoločnej e...

Viac

Hospodárske a menové veci

Stimulácia rastu s cieľom zvýšiť počet pracovných miest Na vysokej úrovni je cieľom tohto v&y...

Viac

Priemysel, výskum a energetika

Príprava Európy na ďalšiu vlnu inovácií Je tiež zodpovedný za výskumnú p...

Viac

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Plne fungujúci jednotný trh Tento výbor koordinuje vnútroštátne právne...

Viac

Zamestnanosť a sociálne veci

Zvýšenie zamestnanosti, inkluzívnosti a mobility mladých ľudí Patrí sem okrem ...

Viac

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Budovanie udržateľnej Európy Boj proti zmene klímy patrí m...

Viac

Kontaktné údaje

Lasse Böhm
Lasse Böhm

Vedúci pracovnej skupiny pre hospodárstvo a životné prostredie

Viac informácií
smerom na hor