Náboženské inštitúcie zohrávajú základnú úlohu pri riešení konfliktov a prispievajú k sociálnemu mieru tým, že pomáhajú vytvárať, oznamovať a chrániť spoločenské hodnoty. Významne priamo aj nepriamo ovplyvňujú spoločnosť; keď hovoríme o cirkvách, hovoríme aj o stovkách miliónov veriacich.

My ako politická skupina musíme porozumieť myšlienkam a aktivitám rôznych náboženských organizácií v otázkach, ako je sociálne napätie, migrácia a vzdelávanie. Musíme spolupracovať so zástupcami náboženských skupín a navzájom uznávať svoju nezávislosť. Sme jedinou politickou skupinou v Európskom parlamente s dlhodobým dialógom s pravoslávnymi, katolíckymi, protestantskými, islamskými a so židovskými skupinami.

Nektarios Ioannou, Representative of Orthodox Churches in the European Union, talks to Emmanuel Pisani, Director of the Institut des Sciences et de Théologie des Religions de Paris

Sloboda náboženstva je základným právom. Veríme, že musíme toto právo obhajovať a otvorene diskutovať o otázkach, ktoré sa ho týkajú. Musíme hľadať príležitosti na dialóg a spoluprácu s príslušnými náboženskými komunitami.

Niekoľko stoviek ľudí vrátane poslancov Európskeho parlamentu, náboženských vodcov, predstaviteľov vlád, mimovládnych organizácií, hostí a zainteresovanej verejnosti sa zúčastňuje na každoročných konferenciách o náboženskom dialógu. Diskutujú o aktuálnych otázkach súvisiacich s medzikultúrnym dialógom a dialógom medzi náboženstvom a politikou.

Okrem toho neustále rozširujeme spoluprácu s vysoko uznávanými odborníkmi z cirkví prostredníctvom iných verejných a interných stretnutí.

Monthly Reviews

Čerstvé správy

Videozáznamy