Intercultural dialogue

Náboženské inštitúcie zohrávajú základnú úlohu pri riešení konfliktov a prispievajú k sociálnemu mieru tým, že pomáhajú vytvárať, oznamovať a chrániť spoločenské hodnoty. Významne priamo aj nepriamo ovplyvňujú spoločnosť; keď hovoríme o cirkvách, hovoríme aj o stovkách miliónov veriacich.

My ako politická skupina musíme porozumieť myšlienkam a aktivitám rôznych náboženských organizácií v otázkach, ako je sociálne napätie, migrácia a vzdelávanie. Musíme spolupracovať so zástupcami náboženských skupín a navzájom uznávať svoju nezávislosť. Sme jedinou politickou skupinou v Európskom parlamente s dlhodobým dialógom s pravoslávnymi, katolíckymi, protestantskými, islamskými a so židovskými skupinami.

Nektarios Ioannou, predstaviteľ ortodoxnej cirkvi v Európskej únii rozprávajúci sa s Emmanuel Pisanim, riaditeľom Inšitútu pre vedy a náboženské teológie pri katolíckym inštitúte v Paríži


Sloboda náboženstva je základným právom. Veríme, že musíme toto právo obhajovať a otvorene diskutovať o otázkach, ktoré sa ho týkajú. Musíme hľadať príležitosti na dialóg a spoluprácu s príslušnými náboženskými komunitami.

Niekoľko stoviek ľudí vrátane poslancov Európskeho parlamentu, náboženských vodcov, predstaviteľov vlád, mimovládnych organizácií, hostí a zainteresovanej verejnosti sa zúčastňuje na každoročných konferenciách o náboženskom dialógu. Diskutujú o aktuálnych otázkach súvisiacich s medzikultúrnym dialógom a dialógom medzi náboženstvom a politikou.

Okrem toho neustále rozširujeme spoluprácu s vysoko uznávanými odborníkmi z cirkví prostredníctvom iných verejných a interných stretnutí.

konkrétna pozícia

Zahraničné veci

Súvisiace publikácie

No result

Monthly reviews

No result

iný relevantný obsah

video 05.05.2015 - 13:38
POLITICKÉ A KULTÚRNE VZŤAHY

Ako Skupina EĽS pracuje pre vás v Európskom parlamente

Film o tom, ako Skupina EĽS pracuje v parlamente, prezentuje legislatívny process krok ...