Spájame stredo-pravých politikov, ktorí boli zvolení v jednotlivých členských štátoch. Títo Europoslanci z národných delegácií sú združení v našej politickej skupine. Vaša delegácia prináša Váš národný pohľad na politiky a do krokov, ktoré skupina EĽS robi ako celok.

Ako fungujeme v praxi

Naša Skupina sa stretáva pred každým plenárnym zasadnutím, aby sa dohodla na spoločnej pozícii ohľadom každej témy, ktorá je na programe Európskeho parlamentu, a na tom, ako bude hlasovať. Avšak predtým sa uskutoční mnoho prípravných prác na úrovni výborov a delegácií, výsledkom ktorých, berúc do úvahy názorovú rôznorodosť, je definovanie optimálnej politiky. Na zabezpečenie koherentnosti našich politík, naše prípravné práce sú štrukturované prostredníctvom štyroch Pracovných skupín, z ktorých každá pokrýva niekoľko výborov. Vami zvolení Europoslanci sú členmi jedného alebo viacerích takýchto výborov. Veľa z nich je zastúpených aj v predsedníckych štruktúrach výborov.

ZISTITE VIAC O TOM, AKO PRACUJEME

Koho a čo zastupujeme

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

Čo robíme