Promovarea coeziunii și a dezvoltării economice

Comisia este responsabilă și pentru evaluarea impactului altor politici ale UE asupra coeziunii economice și sociale, pentru a garanta că fondurile publice sunt investite eficient și rațional, precum și pentru coordonarea instrumentelor structurale ale UE.

Grupul PPE susține o politică de coeziune ca politică structurală pentru promovarea creșterii și a dezvoltării economice în toate regiunile UE și ca instrument esențial al UE pentru investiții în economia reală. Politica de coeziune este expresia solidarității europene, prin care sunt reduse discrepanțele economice, sociale și teritoriale. Ea reprezintă, de asemenea, o veritabilă politică comună în serviciul interesului european pentru asigurarea locurilor de muncă și a creșterii în toate regiunile Europei.

Am jucat unul dintre rolurile principale în elaborarea politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Ea sprijină ferm concentrarea tematică, prin intermediul căreia investițiile se focalizează asupra unor obiective și priorități specifice care corespund obiectivelor și indicatorilor de performanță specifici, făcând ca politica de coeziune să devină orientată spre performanță.

In curs

Conținut conex

SUS