Afaceri externe

Consolidarea relațiilor cu țările terțe

Comisia urmărește îndeaproape situația drepturilor omului în țările terțe, influențează modul în care agențiile și instituțiile utilizează fondurile europene; toate acordurile internaționale ale UE au nevoie de acordul acestei comisii înainte de a fi semnate. În contextul extinderii UE, comisia urmărește procesul de negociere și recomandă aprobarea tratatelor de aderare.

De asemenea, împreună cu Subcomisia pentru drepturile omului și Comisia pentru dezvoltare, acordă Premiul Saharov, decernat anual de Parlamentul European persoanelor sau grupurilor care își dedică viața apărării drepturilor omului și libertății de gândire.

Comisia pentru afaceri externe are un rol major în promovarea, realizarea și monitorizarea politicii externe a Uniunii. Ea analizează cotidian politica externă și de securitate a UE, pregătind pozițiile PE de politică externă în rapoarte și rezoluții fără caracter obligatoriu.

Coordonarea dialogurilor în afara Europei

Comisia coordonează, de asemenea, lucrările comisiilor parlamentare mixte și de cooperare parlamentară cu țările terțe, precum și ale delegațiilor interparlamentare, ale delegațiilor ad-hoc și ale misiunilor de observare a alegerilor care se încadrează în domeniul său de competență. În plus, desfășoară schimburi periodice cu reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și ai organismelor Comisiei Europene din domeniul afacerilor externe, și este responsabilă de relațiile cu ONU și cu alte organizații internaționale.

Comisia pentru afaceri externe are două subcomisii: Subcomisia pentru drepturile omului, care asistă în probleme legate de democrație, statul de drept și drepturile omului; și Subcomisia pentru securitate și apărare, care își aduce contribuția la chestiunile legate de politica externă și de securitate comună și de politica europeană de securitate și apărare.

In curs

No result

Poziții similare

Afaceri externe

Conținut conex

stiri 20.06.2018 - 8:22
news 20.06.2018 - 8:22
AFACERI EXTERNE

Moldova - Justiția trebuie să fie imparțială și independentă

Sandra Kalniete, Președinta Grupului de lucru Afaceri Externe al Grupului PPE şi C...

stiri 03.10.2017 - 13:27
news 03.10.2017 - 13:27
AFACERI EXTERNE

Republica Moldova: Ajutorul financiar al UE înghețat

"Solicităm ca ajutorul financiar al UE pentru Republica Moldova să fie înghețat p&...

stiri 22.11.2016 - 13:45
news 22.11.2016 - 13:45
AFACERI EXTERNE AFACERI INTERNE ȘI JURIDICE

De la cititori pentru conducători - luptând cu propaganda

Am văzut cu toții filmul și e un „horror”! Acum să citim cartea cu speranța că va an...

stiri 21.10.2016 - 8:32
news 21.10.2016 - 8:32
AFACERI EXTERNE

Moldova: Un singur candidat pro-european

Grupul PPE a cerut astăzi ca toate partidele politice pro-europene din Moldova să prezinte un candidat comun la v...

Încărcaţi mai mult +