Libertate și egalitate

Nu există posibilitatea invalidării niciunui principiu de bază al UE, precum libertatea de mișcare. Împreună, UE și statele sale membre trebuie să combată abuzurile cu privire la principiul libertății de circulație la nivel național și la nivelul UE. Vrem să simplificăm și să creștem mobilitatea forței de muncă a UE.

Lupta pentru drepturile femeii, inclusiv eliminarea decalajului salarial și lupta împotriva sexismului și violenței trebuie să rămână o prioritate. De asemenea, trebuie să respectăm drepturile copiilor și să ținem cont de interesul lor.

Toate statele membre trebuie să garanteze drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale autohtone și grupurilor lingvistice.

Responsabilitățile umanitare

Europa trebuie să ofere protecție refugiaților politici și celor care fug de războaie civile. Pentru a răspunde responsabilității noastre umanitare, UE ar trebui să creeze un sistem comun de azil eficient, în timp ce statele sale membre să pună pe deplin în aplicare normele existente.

Europa trebuie să elaboreze o politică comună în domeniul azilului și al imigrației, în care statele membre pot să acorde prioritate accesului cetățenilor UE pe piețele forței de muncă ale acestora, crescând în același timp dezvoltarea și ajutorul umanitar.

UE nu poate tolera frauda socială și dumpingul social. Deși respectăm migrația legală pe piața muncii, trebuie să abordăm abuzurile și să facem distincția între refugiați și migranții economici. Statele membre trebuie să restituie migranții economici ilegali în țările lor de origine, în ceea ce privește legislația internațională și cea a UE.

Investim în siguranță

Combaterea criminalității organizate, a corupției și a organizațiilor teroriste rămâne o prioritate pentru UE, la fel ca și lupta împotriva traficului de ființe umane. Întrucât țările mici și țările de-a lungul coastei Europei se confruntă cu provocări foarte specifice legate de migrație, dorim să punem capăt criminalității organizate și traficului de ființe umane pentru a preveni tragediile.

Vrem să facem frontierele europene mai sigure. Considerăm că Europa trebuie să crească resursele financiare, umane și tehnice, consolidând în același timp rolul și prerogativele agenției de protecție a frontierelor.

Europa are de asemenea, nevoie de o strategie pentru securitatea informatică și lupta împotriva criminalității cibernetice. Statele membre trebuie să îmbunătățească cooperarea în materie de poliție și justiție pentru combaterea criminalității online și offline.

Conținut conex

Detalii de contact

Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Președinte - Grupul de lucru pentru afaceri juridice și interne

Mai multe informații
SUS