Europosłowie w sali plenarnej w Strasburgu
Logo EPL

Zaangażowani w tworzenie silniejszej Europy

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Grupa EPL) jest największą i najstarszą frakcją w Parlamencie Europejskim. Nasze korzenie sięgają ojców założycieli Europy - Roberta Schumana, Alcide'a De Gasperi i Konrada Adenauera - a nasi posłowie pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE.

Będąc grupą centroprawicową, jesteśmy oddani idei tworzenia silniejszej Europy, opartej na obywatelach. W końcu to ludzie tworzą gospodarkę, a Unia Europejska jest jedna z największych gospodarek świata.

Naszym celem jest stworzenie bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, w której ludzie mogą budować życie, którego pragną. Chcemy dać wszystkim równe szanse na osiągnięcie sukcesu, między innymi rodzinnym i małym firmom, innowatorom, wynalazcom, badaczom, naukowcom i osobom samozatrudnionym. Jednocześnie chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa każdemu, kto boryka się z problemami.

Kontynent europejski postrzegamy jako miejsce, w którym ludzie podróżują, robią interesy, inwestują, uczą się od siebie nawzajem, kupują, sprzedają, współpracują i wspólnie łączą siły. Czy Ty też tak uważasz?

Eurodeputowany Ivan Štefanec rozmawia z klientem w swoim lokalnym supermarkecie
Eurodeputowana Eva Maydell rozmawia w Parlamencie Europejskim z młodą dziewczyną z Bułgarii

Wybrani lokalnie aby reprezentować Twoje interesy w Europie

Tak jak wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego (MEPs), posłowie Grupy EPL wybierani są lokalnie przez głosujących w swoich krajach członkowskich aby reprezentować interesy lokalnych obywateli w kwestiach legislacyjnych i politycznych na poziomie europejskim.

Posłowie Parlamentu Europejskiego są zorganizowani według przynależności politycznej, a nie przez kraj i mogą należeć tylko do jednej grupy politycznej. Grupa EPL jest największą z ośmiu grup politycznych Parlamentu Europejskiego.

Posłowie, których wybraliście, są po to, aby reprezentować Wasz interes w Europie, kierując się ogólną pozycją Grupy EPL.

Nasze założenia

Economy, jobs & environment working group image

Sprawy prawne & wewnętrzne

Legal & home affairs working group image

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne