Dyscyplina budżetowa nie jest kaprysem

Społeczna gospodarka rynkowa potrzebuje zdrowych finansów publicznych. Jeśli Europa chce utrzymać dobry poziom ochrony społecznej, pilnie potrzebujemy konsolidacji fiskalnej. Ograniczenie niepotrzebnych wydatków publicznych jest warunkiem pobudzenia wzrostu gospodarczego i inwestycji. Skróty proponowane przez lewicowe grupy polityczne tylko stawiają naszą gospodarkę na większym ryzyku dłuższej i głębszej recesji. W końcu młodzi ludzie i kolejne pokolenia zasługują na życie bez obciążeń z przeszłości.

Budżet UE stanowi mniej niż 1% europejskiego PKB na 500 milionów mieszkańców. Powinien być on elastyczny, aby Europa mogła finansować swoje polityki.

Utrzymanie konkurencyjności europejskiego rolnictwa

Aby zagwarantować zdrową żywność, UE musi zapewnić społecznie opłacalne, konkurencyjne i przyjazne dla środowiska sektory rolnictwa i rybołówstwa, a także dobry i uczciwy standard życia rolników i rybaków.

Europa musi również walczyć o bezpieczeństwo żywności i przeciwdziałać oszustwom w branży spożywczej, a jednocześnie umożliwiać konkurencyjność europejskiego rolnictwa i zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe 500 milionom obywateli. Uważamy, że UE powinna skoncentrować płatności na utrzymaniu miejsc pracy i pobudzaniu naszych obszarów wiejskich.

Odpowiedzialne finansowanie regionalne

Nowy system zasobów własnych powinien sprawić, że finansowanie UE stanie się bardziej przejrzyste, a państwa członkowskie będą ponosić pełną odpowiedzialność za właściwe zarządzanie funduszami UE. Około 80% środków realizowanych jest na szczeblu krajowym i rozliczanych z zachowaniem uważnej kontroli ze strony Komisji Europejskiej.

więcej na temat

Kontakty

Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Przewodniczący - Grupa robocza ds. budżetu i polityki strukturalnej

Więcej informacji
Do góry