The Week ahead

Take a look at what we have coming up over the next seven days. Explore our EPP Group agenda and the main issues we’ll be focusing on in the week ahead: from upcoming debates in the European Parliament on important legislative and policy issues to the meetings that our Members will be attending.

Wołodymyr

Europosłowie przedstawiają kandydatów do Nagrody im. Sacharowa

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Praw Człowieka oraz Komisji Rozwoju europosłowie zaprezentują kandydatów grup politycznych do tegorocznej Nagrody im. Sacharowa PE. Grupa EPL nominowała w tym roku do Nagrody naród Ukraiński reprezentowany przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego. 

Poniedziałek, 26 września, godz. 15:00-16:30, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Disinformation

Debata w sprawie rosyjskiej dezinformacji i propagandy

W czwartek odbędzie się wysłuchanie w sprawie rosyjskiej dezinformacji i propagandy w świetle wojny i rosyjskiej agresji oraz ich wpływu na procesy demokratyczne w Unii Europejskiej. Wysłuchanie odbędzie się w ramach łączonych obrad Komisji Specjalnej ds. ingerencji obcych państw, Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony oraz Delegacji ds. Relacji UE-Rosja. Głos zabiorą: Dmitry Muratov, laureat Nagrody Nobla 2021, redaktor naczelny „Novaya Gazieta”; Olga Rudenko, redaktor naczelna „Kyiv Independent”; Michael Sheldon, badacz, Bellingcat - Ross Burley, współtwórca i dyrektor wykonawczy w Centre for Information Resilience. Radosław Sikorski wypowie się w sprawie tego, co powinna zrobić Unia Europejska, aby przeciwstawić się tego typu działaniom.

Czwartek, 29 września, godz. 9.15-11.30, sala ASP 1G3, Parlament Europejski

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
West

Wzmacnianie Spójności Polityk na Rzecz Rozwoju

W czwartek odbędą się warsztaty z zakresu Spójności Polityki na rzecz Rozwoju, organizowane przez departament tematyczny DG EXPO, pod przewodnictwem Stałej Sprawozdawczyni Komisji DEVE ds. Spójności Polityki na rzecz Rozwoju, Janiny Ochojskiej. Warsztaty organizowane są w ramach przygotowań do powstającego sprawozdania pod tym samym tytułem, którego autorką i inicjatorką jest posłanka Ochojska. Inicjatywa Spójności Polityki na rzecz Rozwoju (PCD) to kluczowy filar wysiłków UE na rzecz zwiększenia skuteczności współpracy na rzecz rozwoju. Stanowi prawne i polityczne zobowiązanie instytucji Unii Europejskiej oraz państw członkowskich. Warsztaty mają na celu podsumowanie i ocenę dotychczasowych rezultatów w zakresie stosowania PCD oraz wymianę poglądów dotyczącą bardziej efektywnych metod realizacji. Chociaż istnieją już zalecenia prawne i wdrożone zostały różne narzędzia mające na celu koordynacje unijnych polityk, nadal istnieje rozbieżność między założeniami a praktycznym wdrożeniem PCD.

Czwartek, 29 września, godz. 14:00 - 16:15, sala 7C050, Parlament Europejski

 

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
EU

Wysłuchanie publiczne w sprawie Ukrainy

Przed Podkomisją Bezpieczeństwa i Obrony odbędzie się wysłuchanie publiczne: „Rosyjska inwazja na Ukrainę - odpowiedź UE i państw członkowskich”. Głos zabiorą: Brice de Schietere, dyrektor Departamentu Zintegrowanego Podejścia wobec Pokoju i Bezpieczeństwa, w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz (zdalnie) Judy Dempsey, starszy członek rady programowej Carnegie Europe oraz redaktor naczelna Strategic Europe. Radosław Sikorski weźmie udział w dyskusji.

Poniedziałek, 26 września, godz. 15:00-18:30, sala ASP 1G-2, Parlament Europejski

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
A

Komisje parlamentarne spotkają się z Delegacją UE-Ukraina

We wtorek odbędzie się spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony wraz z Delegacją do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina. W zebraniu weźmie udział Luc Pierr Devigne, Zastępca Dyrektora Zarządzającego w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych w departamencie Europa Wschodnia i Azja Centralna (EEAS). Obradujący zajmą się rosyjskimi groźbami eskalacji wojny w Ukrainie. Radosław Sikorski zbierze głos w sprawie militarnych strategicznych konsekwencji wojny.

Wtorek, 27 września, godz.: 8.00–9.00, sala ASP 5G2, Parlament Europejski

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY:
Christine

Dialog monetarny z Christine Lagarde, prezeską EBC

Prof. Danuta Hübner weźmie udział w trzecim w tym roku Dialogu Monetarnym pomiędzy członkami Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego a Christine Lagarde, prezeską Europejskiego Banku Centralnego. Dialog ten odbędzie się w szczególnie trudnym kontekście związanym z silną presją inflacyjną. Będzie to również pierwszy dialog walutowy od czasu, gdy Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o dwukrotnym podniesieniu kluczowych stóp procentowych EBC po raz pierwszy od 2011 r. W swoich uwagach profesor Hübner skupi się na ocenie obecnego nastawienia polityki pieniężnej EBC oraz wprowadzonego niedawno przez EBC narzędzia antyfrakcyjnego.

Poniedziałek, 26 września, godz. 15:00-17:00, sala PHS 1A002, Parlament Europejski

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO:
PRACOWNIK PRASOWY: