OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY
MFF_0 [nid:107141]

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, Rady (rządów) i Komisji Europejskiej doszli dziś do porozumienia w sprawie nowego, wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Zgodnie z postulatami europosłów, budżet zostanie zwiększony tak, aby umożliwić finansowanie kluczowych programów UE.

„W ramach bardzo trudnych negocjacji udało nam się częściowo ograniczyć proponowane przez przedstawicieli rządów niebezpieczne cięcia unijnych środków i równocześnie umożliwić UE reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia i nowe wyzwania. W dodatku utrzymane zostanie finansowanie głównych programów UE pozwalających na wsparcie młodzieży, badań naukowych, zarządzania granicami, zdrowia, promowania wartości europejskich czy kultury” - powiedział Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący Grupy EPL i główny negocjator porozumienia z ramienia Parlamentu Europejskiego. „Cieszę się, że do porozumienia doszło, ponieważ żeby działać w tych trudnych czasach Unia potrzebuje długofalowego budżetu” - podkreślił.

„Wynegocjowane porozumienie zobowiązuje także Radę UE do przygotowania prawnie wiążącego planu włączenia do budżetu nowych dochodów własnych. Do 2026 r. UE powinna mieć koszyk nowych dochodów, które powinny wystarczyć na pokrycie kosztów Funduszu Odbudowy i tym samym uniknąć cięć w unijnych funduszach i programach. Oznacza to, że państwa członkowskie nie będą musiały jednocześnie finansować budżetu UE, pokrywać kosztów obsługi i stóp procentowych nowego Funduszu Odbudowy” - podkreślił Jan Olbrycht.

„Wieloletni budżet zostanie formalnie zaakceptowany przez Parlament Europejski i ostatecznie zatwierdzony w jednomyślnym glosowaniu w Radzie przez ministrów krajów członkowskich. Szefowie głównych grup politycznych Parlamentu przyjęli stanowisko, że PE wyrazi zgodę na wieloletni budżet jeżeli zakończona zostanie procedura przyjmująca rozporządzenie w sprawie uzależnienia dostępu do środków unijnych od poszanowania praworządności” - wyjaśnia Jan Olbrycht.

„Mam nadzieję, że rząd Mateusza Morawieckiego nie zdecyduje się na zawetowanie środków dla Europejczyków, i dla Polaków, tylko po to, żeby wyrazić sprzeciw wobec mechanizmu, który zapewne i tak wejdzie w życie” - dodał.

DLA PRASY

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 187 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat