OPINIE WYRAŻONE NA TEJ STRONIE SĄ OPINIAMI DELEGACJI I NIE ZAWSZE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE CAŁEJ GRUPY
Jan Olbrycht2 [nid:101388]

Jan Olbrycht został dziś wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej - największej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim.

"Jest to dla mnie ogromny zaszczyt móc pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Grupy EPL w Parlamencie Europejskim. Odbieram ten wybór, jako wyraz zaufania Chadecji, największej grupy politycznej w PE oraz uznania dla dotychczasowej pracy, którą rozpocząłem na początku kadencji PE. Będę nadal dbał o jedność naszej frakcji, abyśmy skutecznie i wspólnie mogli stawiać czoła czekającym nas wyzwaniom" - powiedział.

Jan Olbrycht zasiada w Parlamencie Europejskim od 2004 roku. W imieniu PE negocjował kształt budżetu UE po roku 2020. Dzięki między innymi jego staraniom UE opowiedziała się za budżetem ambitnym, który zapewnia kontynuowanie finansowania obecnych polityk europejskich, w tym utrzymanie co najmniej na obecnym poziomie środków na politykę spójności i dopłaty dla rolników oraz który pozwala na realizację nowych priorytetów związanych z bezpieczeństwem, obronnością i kryzysem migracyjnym.

Od 2019 roku, jako wiceprzewodniczący frakcji, Jan Olbrycht odpowiada za koordynację prac legislacyjnych Grupy. Uczestniczy także w pracach komisji monitorującej realizację krajowych planów odbudowy gospodarczej po pandemii koronawirusa.

Europoseł PO od lat aktywnie działa na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Od lat pracuje także na rzecz wzmocnienia i zharmonizowania wymiaru miejskiego unijnych polityk w ramach parlamentarnej intergrupy URBAN, której jest inicjatorem i przewodniczącym.

Prezydium Grupy EPL składa się z przewodniczącego i 10 wiceprzewodniczących. Członkowie Prezydium uzgadniają między sobą podział zadań, w tym funkcje przewodniczących stałych grup roboczych. Prezydium Grupy koordynuje pracę posłów we wszystkich komisjach parlamentarnych oraz rekomenduje stanowisko Grupy na sesje plenarne PE.

DLA PRASY

Grupa EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim skupiającą 179 posłów i posłanek ze wszystkich państw członkowskich

więcej na temat