Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji i Dezinformacji oraz Wzmocnienia Uczciwości w PE

Walka z obcą ingerencją i dezinformacją

Fałszywe informacje i kampanie propagandowe mogą zdestabilizować demokrację europejską. Kampanie dezinformacyjne stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich państw członkowskich UE.

Grupa EPL uważa, że UE musi zwiększyć swoje zdolności w zakresie wykrywania, ujawniania i zwalczania dezinformacji. To kosztuje i wymaga odpowiednich zasobów ludzkich, a także lepszej koordynacji i współpracy w ramach UE i poza nią.

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji i Dezinformacji wyznaczyła sobie wiele celów i zadań. Przeanalizuje dochodzenia ujawniające przypadki naruszenia lub obejścia kluczowych przepisów wyborczych i będzie chciała rzucić światło na finansowanie kampanii wyborczych.

Skupi się na skoordynowanych działaniach na szczeblu UE na rzecz zwalczania zagrożeń hybrydowych, włącznie z cyberatakami na cele wojskowe i niewojskowe, operacjami typu „hack and leak” (kradzież, a następnie opublikowanie informacji) wymierzonymi w ustawodawców, urzędników publicznych, dziennikarzy, partie polityczne i kandydatów, jak również na rzecz walki z cyberszpiegostwem mającym na celu korporacyjną kradzież własności intelektualnej oraz z kradzieżą wrażliwych danych obywateli.

Musimy pomnożyć wysiłki w zapobiegawczej walce z próbami ingerencji z zewnątrz i rozprzestrzenianiem fałszywych informacji, ponieważ, demokracja jest oparta na obywatelach podejmujących świadome decyzje. Grupa EPL, tak jak miało to miejsce w przeszłości, będzie odgrywać aktywną rolę we wspieraniu tego procesu.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Sprawy zagraniczne

więcej na temat

No result