Wykraczając poza granice Europy

Nasza grupa robocza ds. polityki zewnętrznej ma wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Grupa ta przygotowuje sprawozdania na temat sposobów wykorzystania funduszy europejskich i wspiera Parlament Europejski w podejmowaniu decyzji dotyczących umów międzynarodowych. Grupa przewodziła wysiłkom UE na rzecz zabezpieczenia zewnętrznych granic UE, aktywnie dążąc do utworzenia Europejskiej Unii Obrony i liberalizacji reżimu wizowego. Priorytetem są dla nas również Bałkany Zachodnie. Chcemy wprowadzić kraje tego regionu do UE, zachęcając je do przeprowadzenia reform, które zagwarantują praworządność, zwalczanie korupcji oraz niezależność  wymiaru sprawiedliwości.

Komisje w tej grupie roboczej

Bezpieczeństwo i Obrona

Utrzymanie stabilności w sąsiedztwie UE W praktyce podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony wspiera Komisję Spraw Zagranicznych w kwestiach zwi...

Czytaj dalej

Handel Międzynarodowy

Polityka handlowa z sumieniem Traktat z Lizbony przyznaje Parlamentowi Europejskiemu (PE) decydującą rolę w określaniu polityki handlowej UE, prz...

Czytaj dalej

Prawa Człowieka

Priorytetowe traktowanie praw człowieka w polityce W swojej działalności zewnętrznej  Unia Europejska angażuje się we wspieranie demokracji i&nbs...

Czytaj dalej

Rozwój

Wpływ na pomoc rozwojową UE W praktyce komisja odpowiada za podejmowanie decyzji w sprawie budżetu na unijną pomoc rozwojową oraz monitorowanie prac Komisji Euro...

Czytaj dalej

Sprawy Zagraniczne

Wzmacnianie stosunków z państwami trzecimi Komisja ściśle nadzoruje kwestie związane z prawami człowieka w państwach trzecich, wpływa na to, w jaki s...

Czytaj dalej

Kontakty

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Zastępca sekretarza generalnego i dyrektor ds. polityk zewnętrznych – komitety, doradca polityczny ds. delegacji „Ameryka Środkowa”, „Wspólnota Andyjska”, „Mercosur”, „Meksyk” i „Chile”, Eurolat

Więcej informacji
Do góry