Looking beyond Europe’s boundaries

Our Working Group on Foreign Affairs influences the European Union's foreign and security policy. It prepares reports on how European funds are spent and supports the European Parliament in decisions about international agreements. It has led EU efforts in securing the EU’s external borders, pushing for and actively working towards the creation of a European Defence Union and visa liberalisation. The Western Balkans are also a priority for us. We want to bring them into the EU fold through encouraging reforms to ensure the rule of law, fight corruption and to ensure an independent judicial system.

Bezpieczeństwo i Obrona

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony zajmuje się kwestiami szczególnie związanymi ze wspólną polityką zagraniczną i ...

Czytaj dalej

Handel Międzynarodowy

Komisja Handlu Międzynarodowego odpowiada za kwestie związane ze wspólną polityką handlową Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami...

Czytaj dalej

Prawa Człowieka

Podkomisja Praw Człowieka zajmuje się kwestiami związanymi z prawami człowieka, ochroną mniejszości i promowaniem wartości demokratycznych...

Czytaj dalej

Rozwój

Komisja Rozwoju odpowiada za promocję polityki UE na rzecz rozwoju. Nawiązuje dialog polityczny z krajami rozwijającymi się, dwustronnie oraz w ramach...

Czytaj dalej

Sprawy Zagraniczne

Komisja Spraw Zagranicznych odpowiada za wspólną politykę zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejską politykę bezpieczeństwa...

Czytaj dalej

Kontakty