Walka o sprawiedliwe opodatkowanie

Uczciwość w konkurencji podatkowej jest jednym z priorytetów Grupy EPL i jest ważna nie tylko w Europie, ale także na poziomie globalnym. W ciągu ostatnich kilku lat Parlament Europejski naciskał na zwiększenie wspólnych europejskich środków w celu rozwiązania problemów, które zostały ujawnione. Niestety wiele państw członkowskich UE jest temu niechętnych.

Komisja TAX3 została powołana na czas 12 miesięcy. Pod koniec tego okresu przekaże sprawozdanie zawierające ustalenia i zalecenia. Grupa EPL chce, aby komisja przesłała jasny i silny komunikat naszym obywatelom i przedsiębiorstwom, że Europa musi zrobić więcej, by zwalczać przestępstwa podatkowe, uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania.

W toku

więcej na temat

Do góry