Przygotowywanie Europy do następnej fali innowacji

Komisja odpowiada również za politykę badawczą, w tym za rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników badań. Zajmuje się ona środkami związanymi z polityką energetyczną, w tym ustanowieniem infrastruktury dla transeuropejskiej sieci energetycznej, a także działaniami na rzecz społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych, w tym rozwoju infrastruktury transeuropejskiej sieci telekomunikacyjnej.

Aby Europa mogła przekształcić się w konkurencyjny na skalę światową, innowacyjny i zorientowany na obywateli jednolity rynek cyfrowy, europejski przemysł musi się cyfryzować. Skupiamy się na tym, aby polityka UE odpowiednio przygotowała Europę do następnej fali innowacji cyfrowych.

Nasze koło poselskie SME Circle dba o to, by polityki UE stymulowały MŚP przez identyfikowanie i zwalczanie nieproporcjonalnych obciążeń i biurokratycznych ograniczeń nakładanych na nie przez przepisy UE. Walczy również o to, by jednolity rynek i unia rynków kapitałowych służyły MŚP, a badacze rozpowszechniali wyniki swoich prac w taki sposób, aby MŚP mogły je wykorzystywać.

Ponadto ciężko pracujemy nad tym, aby polityka UE pozwalała państwom członkowskim UE na wykorzystanie pełnego potencjału wspólnej polityki energetycznej UE. Pełne wykorzystanie potencjału ma kluczowe znaczenie zarówno dla zapewnienia dostaw energii, jak i dla zapewnienia efektywności energetycznej kluczowej dla konkurencyjnej gospodarki.

W toku

więcej na temat

Do góry