Wprowadzanie prawdziwej zmiany w codziennym życiu Europejczyków

Nasza Grupa Robocza ds. Gospodarki, Zatrudnienia i Środowiska zajmuje się kilkoma bardzo różnorodnymi kwestiami: zaczynając od przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej w UE, euro i stabilności finansowej aż po dostawy i bezpieczeństwo energetyczne, politykę klimatyczną, ochronę środowiska i jakość powietrza. Jednolity rynek cyfrowy, telekomunikacja, badania i rozwój, wsparcie dla MŚP, filar społeczny UE i bezpieczeństwo żywności również wchodzą również w zakres kompetencji tej Grupy Roboczej.

Od zawsze byliśmy siłą napędową zmian, osiągając znaczące wyniki w wielu różnych dziedzinach. Udało nam się znieść opłaty roamingowe wewnątrz UE. Uruchomiliśmy wypłaty prawie 200 miliardów euro na prywatne inwestycje w Europie i stworzyliśmy ponad 300 000 miejsc pracy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Kładliśmy silny nacisk na stworzenie Europejskiej Unii Obronnej, zapewniając 500 milionów euro z unijnych funduszy na wspólne badania i rozwój w dziedzinie obrony.

Nasze priorytety na przyszłość są równie szerokie i godne uwagi: reforma strefy euro, zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania i rozwój w nadchodzącym programie ramowym badań i innowacji Horizon Europe oraz wzmocnienie programu obrony przemysłowej.

Komisje w tej grupie roboczej

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Budowanie zrównoważonej Europy Walka ze zmianami ...

Czytaj dalej

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Przygotowywanie Europy do następnej fali innowacji Komisja odpowiada również za politykę badawczą, w tym za roz...

Czytaj dalej

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

W pełni funkcjonujący jednolity rynek Komisja ta koordynuje krajowe przepisy dotyczące jednolitego rynku i unii ce...

Czytaj dalej

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Stymulowanie wzrostu w celu zwiększania zatrudnienia Na wysokim szczeblu komisja ta ma na celu stymulowanie wzrostu, a tym samym ...

Czytaj dalej

Transport i Turystyka

Więcej inwestycji, mniej zanieczyszczeń W swojej istocie komisja ta jest odpowiedzialna za tworzenie wspólnej europejskiej polityki w z...

Czytaj dalej

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Poprawa zatrudnienia młodzieży, integracji i mobilności Działania komisji obejmują między innymi politykę szkolenia zawodowego (w tym kw...

Czytaj dalej

Kontakty

Silke Dalton
Silke Dalton

Kierownik zespołu grupy roboczej „Gospodarka i środowisko”

Więcej informacji
Do góry