Budowa konkurencyjnej i ukierunkowanej na przyszłość Europy

Nasza grupa robocza ds. budżetu i polityki strukturalnej pracuje nad budżetem, dzięki któremu Europa będzie bardziej konkurencyjna i ukierunkowana na przyszłość i który będzie promował skuteczne i efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników, tak by uzyskać najlepsze rezultaty dla UE. Grupa PPE z powodzeniem działa na rzecz wprowadzenia prostszych zasad finansowych i administracyjnych, aby zmniejszyć obciążenie zarówno dla rolników, jak i MŚP, władz lokalnych i regionalnych oraz wszystkich, którzy korzystają z finansowania ze środków UE.

Konsekwentnie wspieramy MŚP w zakresie wszystkich przepisów, które ich dotyczą, w szczególności jeżeli chodzi o przydział środków budżetowych. Dzięki zmianie zasad europejscy rolnicy będą mieli ułatwiony dostęp do finansowania ze środków UE. Nasi posłowie wsparli działania na rzecz zaprzestania podrabiania miodu. Poparliśmy również ramy prawne umożliwiające zrównoważone rybołówstwo na Morzu Północnym.

Komisje w tej grupie roboczej

Budżet

Budżet odzwierciedlający priorytety UE Nasze priorytety budżetowe są wyraźnie określone: pobudzenie konkurencyjności, ochrona osób najbardziej zagrożonych, wzmocni...

Czytaj dalej

Kontrola Budżetowa

Lepsze wykorzystanie pieniędzy podatników Komisja Kontroli Budżetowej odpowiada za kontrolowanie wykonania budżetu UE i właściwe wyko...

Czytaj dalej

Rolnictwo i Rozwój Wsi

Wspieranie rolników i troska o bezpieczeństwo żywnościowe Poza pracami legislacyjnymi komisja ta monitoruje również wdrażanie wsp&...

Czytaj dalej

Rozwój Regionalny

Wspieranie spójności i rozwoju gospodarczego Komisja Rozwoju Regionalnego odpowiada również za ocenę wpływu innych strategii pol...

Czytaj dalej

Rybołówstwo

Uproszczone i zrównoważone rybołówstwo Polityka rybołówstwa ma za zadanie pogodzić interesy wielu zainteresowanych stron, a jed...

Czytaj dalej

Kontakty

Adriaan Bastiaansen
Adriaan Bastiaansen

Kierownik zespołu ds. grupy roboczej „Budżet i polityki strukturalne”

Więcej informacji
Do góry