Building a competitive and future-oriented Europe

Our Working Group for Budget and Structural Policies is working for a budget with which Europe will become more competitive and future-oriented, promoting effective and efficient use of taxpayers’ money to bring the best results for EU money. The EPP Group has successfully pushed for simpler financial and administrative rules to ease the burden of farmers, SMEs, local and regional authorities and all others who benefit from EU financing.

We have consistently supported SMEs in any legislation that affects them, particularly in budgetary allocations. And thanks to a change in rules, European farmers will be able to access EU financing more easily. Our MEPs supported measures to stop honey adulteration and we backed a framework of rules enabling sustainable fishing in the North Sea.

Budżet

Parlament Europejski jest jednym z organów władzy budżetowej Unii Europejskiej, co oznacza, że wspólnie z Radą ustala roczny budżet UE....

Czytaj dalej

Kontrola Budżetowa

Komisja Kontroli Budżetowej odpowiada za kontrolę wykonania budżetu UE, czyli tego, czy pieniądze podatników są dobrze wydawane. Bada...

Czytaj dalej

Rolnictwo i Rozwój Wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmuje się głównie wspólną polityką rolną, lecz także pracuje nad prawodawstwem w ...

Czytaj dalej

Rozwój Regionalny

Komisja Rozwoju Regionalnego odpowiada za politykę regionalną i politykę spójności UE. Ocenia wpływ innych obszarów polityki...

Czytaj dalej

Rybołówstwo

Komisja Rybołówstwa zajmuje się funkcjonowaniem i rozwojem wspólnej polityki rybołówstwa. Do jej zadań należy dbanie o ...

Czytaj dalej

Kontakty