Wprowadzanie prawdziwej zmiany w codziennym życiu Europejczyków

Nasza Grupa Robocza ds. Gospodarki, Zatrudnienia i Środowiska zajmuje się kilkoma bardzo różnorodnymi kwestiami: zaczynając od przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej w UE, euro i stabilności finansowej aż po dostawy i bezpieczeństwo energetyczne, politykę klimatyczną, ochronę środowiska i jakość powietrza. Jednolity rynek cyfrowy, telekomunikacja, badania i rozwój, wsparcie dla MŚP, filar społeczny UE i bezpieczeństwo żywności również wchodzą również w zakres kompetencji tej Grupy Roboczej.

Od zawsze byliśmy siłą napędową zmian, osiągając znaczące wyniki w wielu różnych dziedzinach. Udało nam się znieść opłaty roamingowe wewnątrz UE. Uruchomiliśmy wypłaty prawie 200 miliardów euro na prywatne inwestycje w Europie i stworzyliśmy ponad 300 000 miejsc pracy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Kładliśmy silny nacisk na stworzenie Europejskiej Unii Obronnej, zapewniając 500 milionów euro z unijnych funduszy na wspólne badania i rozwój w dziedzinie obrony.

Nasze priorytety na przyszłość są równie szerokie i godne uwagi: reforma strefy euro, zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania i rozwój w nadchodzącym programie ramowym badań i innowacji Horizon Europe oraz wzmocnienie programu obrony przemysłowej.

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego...

Czytaj dalej

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii odpowiada za politykę przemysłową Unii i zastosowania nowych...

Czytaj dalej

Przestępstwa Finansowe, Uchylanie się od Opodatkowania i Unikanie Opodatkowania

Po kolejnych skandalach ujawnionych w ciągu ostatnich 5...

Czytaj dalej

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów odpowiada za koordynację na szczeblu Unii krajowych...

Czytaj dalej

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Komisja Gospodarcza i Monetarna odpowiada za politykę gospodarczą i pieniężną Unii, funkcjonowanie unii gospodarczej...

Czytaj dalej

Transport i Turystyka

Komisja Transportu i Turystyki odpowiada za wspólną politykę transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego...

Czytaj dalej

Unijna Procedura Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na...

Czytaj dalej

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odpowiada za politykę zatrudnienia i wszelkie aspekty polityki społecznej, takie...

Czytaj dalej

Kontakty