Sprawy prawne & wewnętrzne

Walczymy o UE, w której obywatele cieszą się swoimi podstawowymi prawami i gdzie praworządność jest w pełni przestrzegana. Ta grupa robocza zajmuje się głównymi zagadnieniami, takimi jak migracja, swobody obywatelskie, równość płci oraz kwestie edukacyjne, konstytucyjne i prawne.

Nasze stanowisko w sprawie

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

Pracujemy nad budżetem, dzięki któremu Europa stanie się bardziej konkurencyjna i zorientowana na przyszłość, promując skuteczne i wydajne wykorzystanie pieniędzy podatników, aby uzyskać jak najlepsze wyniki w zakresie unijnych finansów.

Nasze stanowisko w sprawie

Sprawy zagraniczne

Wywieramy wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE, ukierunkowując unijne wysiłki na rzecz zabezpieczenia zewnętrznych granic UE oraz aktywnie działając na rzecz utworzenia Europejskiej Unii Obronnej i liberalizacji wizowej. Bałkany Zachodnie są również dla nas priorytetem.

Nasze stanowisko w sprawie