Przejrzyj nasze najnowsze wiadomości - codziennie aktualizowane, są one niezbędnym źródłem informacji nt. działań Grupy EPL, naszych reakcji i komentarzy na wiadomości i wydarzenia zarówno w Parlamencie Europejskim jak i poza nim.

Andrzej Halicki wiceprzewodniczącym komisji LIBE

Andrzej Halicki został dziś wybrany przez aklamację na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji Wolności Obyw...

Czytaj dalej

UE ma narzędzia, aby powstrzymać agresję Rosji

W przyjętej dziś rezolucji europosłowie wezwali Rosję do zaprzestania gróźb wobec Ukrainy, do natyc...

Czytaj dalej

Stracona szansa na wyraźną poprawę praw pasażerów kolei

Europosłowie zagłosują dziś nad zmianami dotyczącymi praw i obowiązków pasażerów podróżuj...

Czytaj dalej

Rekordowe pieniądze z UE na naukę, badania i innowacje

Europosłowie poparli w głosowaniu na sesji plenarnej przeznaczenie ponad 95,5 mld euro na „...

Czytaj dalej

Realna pomoc dla organizacji broniących unijnych wartości

Mamy to! Europosłowie ostatecznie zatwierdzili program Obywatele, Równość, Prawa i War...

Czytaj dalej

Brak reprezentacji bez rejestracji

Europosłowie przyjęli dziś raport autorstwa Danuty Hübner w sprawie Rejestru przejrzystości. Umożliwi to przystąpienie Parlam...

Czytaj dalej

Pełne wykorzystanie potencjału transportu morskiego

Parlament Europejski zagłosuje dziś i jutro nad swoim stanowiskiem w kwestii uczynienia transportu m...

Czytaj dalej

Róża Thun sprawozdawczynią opinii PE dotyczącej roamingu

Europosłanka PO Róża Thun została wybrana sprawozdawczynią opinii Komisji Rynku Wewn...

Czytaj dalej

Wzmocnienie pozycji euro może zwiększyć autonomię UE

„Euro w ciągu 20 lat swojego istnienia stało się pozytywnym symbolem europejskiej jedności, integ...

Czytaj dalej
Do góry