Lara COMI
Lara COMI

Przewodnicząca - Stosunki z Amerykami, Chinami, Strategia dla młodzieży EPL

Esther de LANGE
Esther de LANGE

Przewodnicząca - Relacje z parlamentami narodowymi i partiami narodowymi

Françoise GROSSETÊTE
Françoise GROSSETÊTE

Przewodnicząca - Grupa robocza ds. gospodarki i środowiska

Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Przewodnicząca - Grupa robocza ds. zagranicznych

Andrey KOVATCHEV
Andrey KOVATCHEV

Przewodniczący - Polityka rozszerzenia i śródziemnomorska

Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Przewodniczący - Grupa robocza ds. budżetu i polityki strukturalnej

Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

Przewodniczący - EIN, Przyszłość Europy