De EVP-Fractie is de grootste en oudste fractie in het Europees Parlement. Als centrumrechtse fractie zijn we vastberaden om een sterker en meer vastberaden Europa te creëren, opgezet om aan de diensten van de mensen te kunnen voldoen. Ons doel is een competitiever en democratischer Europa, waar mensen een leven kunnen uitbouwen zoals ze willen.

Blijf op de hoogte

EVP-Fractie
in het Europees Parlement

Wij zetten ons in voor een sterk Europa

De EVP-familie heeft altijd bijgedragen aan het verhaal van de Europese samenwerking. Nu Europa opnieuw voor uitdagingen staat, houden we die erfenis in ere door trouw te blijven aan onze overtuigingen: een verenigd Europa is gebaseerd op de menselijke waardigheid, vrijheid, mensenrechten, rechtsstaat, solidariteit en subsidiariteit.

We staan voor een zelfverzekerd Europa dat trots is op zowel West- als Oost-Europa, op zowel de kleinste als de grootste lidstaten. We staan voor een ambitieus Europa dat onze waarden beschermt, behoudt, kansen creëert, zodat Europeanen hun leven kunnen leven zoals zíj dat willen.

Waar wij voor staan

Economy, jobs & environment working group image

Juridische & binnenlandse Zaken

Legal & home affairs working group image

Economie, banen & het milieu

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budget, landbouw & regionale financiering

Foreign affairs working group image

Buitenlandse zaken