Lees of download onze nieuwste publicaties om meer te weten te komen over onze Fractie, ons standpunt over wetgevende- en beleidskwesties van het Europees Parlement en meer.

Standpuntnota van de EVP-Fractie over internationale handel

De EU speelt een voortrekkersrol op het gebied van vrije en eerlijke wereldhandel. Dat...

Zie ook

De externe dimensie van energiezekerheid

DOELSTELLINGEN Ons doel bestaat erin de continuïteit van de externe energievoorziening naar de Europese Unie te...

Zie ook

Tijd voor actie op migratiegebied

Migratie moet altijd holistisch worden benaderd. Elk aspect moet worden beschouwd als een onderdeel van een alomvattende...

Zie ook

Terrorismebestrijdingspact van de EVP-Fractie

Voorkomen van radicalisering en versterken van het de-radicaliseringsproces In onze strategie leggen we...

Zie ook

Het antwoord van de EU op de crisis in Oekraïne

De bevolking van Oekraïne heeft zich bij de vervroegde parlementsverkiezingen van 26 oktober...

Zie ook
TOP