Aanbiedingen

Onze stage van vijf maanden biedt een unieke kans om de werking van het Europees Parlement op te volgen. Meer nog, stagiairs volgen een plenaire sessie van het Europees Parlement in Straatsburg. Doorheen de stage worden stagiairs bijgestaan door een begeleider van ons Secretariaat.

Wij bieden stagemogelijkheden van vijf maand aan EU-burgers en kandidaten van geassocieerde en kandidaat-landen. Verder bieden we ook stagemogelijkheden aan een beperkt aantal burgers van andere landen.

Als werkgever die naar gelijke kansen streeft, moedigen we aan dat ook jongeren met een beperking solliciteren.

Financiële steun

De EVP-Fractie dekt accommodatiekosten in Brussel met een maandelijkse vergoeding van 1300 euro. Reis- en verblijfskosten naar en in Straatsburg worden ook vergoed.

Houd rekening met het feit dat je verzekerd moet zijn voor aanvang van je stageperiode, ook al verzekert de fractie jou tegen ongevallen.

Wie kan solliciteren?

Je kan je aanmelden voor een betaalde stage als:

  • Je bent burger van een EU-lidstaat, van een geassocieerd lid of een kandidaat-lidstaat.
  • Je hebt een universitair diploma, hebt drie jaar studie doorlopen (minstens zes semesters) aan een universiteit of een gelijkaardige instelling, of je voorziet een document van stage in het kader van universitaire studies.

  • Je beheerst twee EU-talen, waarvan er een Engels, Frans of Duits is. Voor burgers buiten de Europese Unie, volstaat de kennis van een van de werktalen in de EU (op B2-niveau of hoger).
  • Je had niet eerder een betaalde stage in een EU-instelling, of had al een betaalde job na het afstuderen.
Hoe solliciteren?

Geïnteresseerden in een stage hoeven dit online formulier in te vullen.

Belangrijk: Je zal voordien ook enkele documenten moeten toevoegen, zoals een aanbevelingsbrief en een kopie van je diploma - details in de stagiaireomschrijving.

Verdere details over stages bij de EVP-Fractie, vind je bij Regels.

Huidige vacatures

No vacancy found

Jong MP Erasmus

Ons Young Member’s Network (YMN) lanceerde het Jong MP Erasmus Programma met twee doelen voor ogen: nationale en Europese politici dichterbij elkaar brengen en een netwerk van jonge politici creëren om samen aan de toekomst van Europa te werken.

Het Jong MP Erasumus Programma geeft jonge parlementairen van EVP-zusterpartijen de kans om zelf te ontdekken hoe het Europees Parlement werkt en hoe EU-wetgeving tot stand komt. Deelnemers brengen een week in Brussel door en werken rond een thema waarmee ze dagelijks bezig zijn. Dit in samenwerking met jonge Europarlementsleden. Ze nemen deel aan groepsvergaderingen, commissievergaderingen en plenaire zittingen. Ook ontmoeten ze invloedrijke personen, beslissingsmakers, kiezers en journalisten. Een unieke kans om zowel ideeën uit te wisselen en een netwerk op te bouwen.

Interesse om deel te nemen aan het programma? Zend dan een e-mail naar

epp-youngmembers@europarl.europa.eu. Wij houden u nadien verder op de hoogte.

Het EVP-groep Jonge Leden Netwerk (YMN) dekt accommodatie- en reiskosten.

2 women smile while looking at a laptop screen

Onderzoeksbeurs

Onze onderzoeksbeurs tracht onderzoekers met een interesse in geschiedenis, de rol en impact van de christendemocratie op Europese integratie te helpen met hun voortgang. Jaarlijks biedt het programma onderzoekers toegang tot rechtstreekse bronnen in het Historische Archieven van de Europese Unie in Firenze, de EVP-Fractie Archieven in Brussel en/of de Konrad Adenauer Stichting (KAS) in Sankt Augustin, nabij Bonn.

Geïnteresseerden dienen een sollicitatie door te sturen tegen eind mei. Eind juli laten wij weten of de sollicitatie succesvol was. Geselecteerde kandidaten zullen een onderzoekstoelage van 5000 euro toegewezen krijgen om kosten voor rechtstreekse bronnen te dekken.

Meer weten over onze jaarlijkse onderzoeksbeurs, surf dan naar Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

Close up of colourful suspension files in a filing cabinet