The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

Met het Europees Parlement

De hoofdactiviteit van de EVP-Fractie in het Europees Parlement bestaat uit wetgevend werk. Het EP werkt voornamelijk via gespecialiseerde commissies, die op hun beurt wetgevende voorstellen en rapporten uitwerken. Onze leden zijn vertegenwoordigd in deze parlementaire commissies, waar ze vele leidersposities invullen die in verhouding staan tot de grootte van onze fractie.

Als grootste politieke fractie in het Parlement, staan we sterker dan anderen om standpunten in te nemen, dit zowel in het bepalen van de agenda, maar ook in het winnen van de meest cruciale stemmingen. Meer nog, sinds 1999 hebben wij meer stemmingen gewonnen dan gelijk welke andere fractie in het EP tijdens plenaire zittingen.

In de Europese Volkspartij

In tegenstelling tot onze fractie, bestaat de belangrijkste activiteit van de Europese Volkspartij (EVP) uit het opstellen van politieke platformen op lange termijn. Deze dienen als contactpunt voor centrumrechtse Europese politici en als anker voor partijen in niet-Europese landen. De EVP houdt regelmatig congressen waar vertegenwoordigers van zusterpartijen, nationale overheden en organisaties binnen de EVP-familie (zoals de EVP-Fractie) samenkomen om te discussiëren over politieke programma’s en de politieke richting van de EVP te bepalen.

Daarnaast ontmoeten Europese staats- en regeringshoofden, die deel uitmaken van de EVP, voor elke Europese Raad om over de agenda van deze top te spreken en de politieke standpunten op elkaar af te stemmen. Deze EVP-tops, zoals we ze noemen, zijn een kans voor ons om actuele thema’s met gelijkgezinde Europeanen uit te wisselen.

De EVP-Fractie brengt verkozen EVP-vertegenwoordigers in het Europees Parlement samen. De fractie is elk jaar vertegenwoordigd in de belangrijkste partijorganen: het Congres, de Politieke Vergadering en het Voorzitterschap.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Onze Werkgroepen

Een breed spectrum aan onderwerpen wordt behandeld in de EP-commissies. Om een overzicht te bewaren, organiseren wij onze commissies in Werkgroepen. Deze Werkgroepen formuleren een hoogstaand en gecoördineerd EVP-standpunt over rapporten en resoluties waarover het EP tijdens plenaire zittingen stemt.

De EVP-Fractie bereidt haar standpunten eerst voor op het niveau van commissies. Nadien komen de Werkgroepen samen voor elke plenaire zitting. Hier discussiëren onze Leden over verschillende rapporten, resoluties en andere domeinen die in hun specifiek beleidsveld liggen om op een gemeenschappelijke EVP-lijn te komen en daarnaar te stemmen tijdens de Plenaire Zittingen van het EP.

Onze vier Werkgroepen, elk voorgezeten door een vicepresident, vertegenwoordigen onze prioritaire domeinen: economie, werkgelegenheid en milieu; Justitie en Binnenlandse Zaken; begroting, landbouw en regionale fondsenwerving; en Buitenlandse Zaken.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
De Fractie
 • Geleid door het Voorzitter
 • Bestaande uit de Voorzitter, 10 vicevoorzitters, het Bureau en de Vergadering
EVP-Fractie
Werkgroepen
Externe betrekkingen van de EU
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
EVP-Fractie
Werkgroepen
 • Geleid door een vicevoorzitter
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Externe betrekkingen van de EU
 • Onze strategische prioriteiten voor de EU’s externe betrekkingen worden geleid door de vicevoorzitters die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde regio
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Fractieleden zitten in alle commissies
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Sommigen als coördinator of vicecoördinator in naam van de fractie
Externe betrekkingen van de EU
 • Onze strategische prioriteiten voor de EU’s externe betrekkingen worden geleid door de vicevoorzitters die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde regio
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Door de jaren heen werd de rol van de Interparlementaire Delegaties belangrijker, in die zin dat deze delegaties een soort van parlementaire diplomatie verschaffen. Zo dragen ze in hoge mate bij aan de internationale relatie tussen het EP en een specifiek land of specifieke regio elders in de wereld

Manfred Weber zit onze fractie voor als EVP-fractievoorzitter. De EVP-fractieleden verkozen hem op 4 juni 2014 als voorzitter, voor een hernieuwbare termijn van twee en een half jaar. Het Voorzitterschap, Bureau en de Werkgroepen staan hem bij in een brede waaier aan onderwerpen in het Europees Parlement.

Ons Voorzitterschap brengt de voorzitter en tien vicevoorzitters samen, die onze Werkgroepen en parlementaire activiteiten leiden. Het Voorzitterschap leidt onze leden in plenaire zittingen en vertegenwoordigt de Fractie extern.

Ons Bureau bestaat uit het Voorzitterschap, de Nationale Delegatievoorzitters en andere Fractieleden die betrokken zijn bij het functioneren van het Europees Parlement (een volledige lijst is terug te vinden in onze Procedureregels). Ons Bureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding van plenaire zittingen, door de voor de Fractie meest relevante vragen te benadrukken in perspectief tot onze Nationale Delegaties.

Als hoogste orgaan in de EVP-Fractie, bestaat de Groepsvergadering uit alle Groepsleden. De Groepsvergadering houdt zich onder meer bezig met het nemen van alle politieke beslissingen binnen en buiten het Europees Parlement; het Voorzitterschap van de Fractie verkiezen; Werkgroepen opstellen; Fractieleden aanduiden in de verschillende organen van het Europees Parlement via posten die voor de EVP-Fractie voorzien zijn.

A
Voorzitter
 • Manfred Weber
B
Voorzitterschap
 • Voorzitter
 • Tien vicevoorzitters
C
Bureau
 • Voorzitterschap
 • Delegatieleiders
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • Voorzitter en secretaris-generaal van de EVP als deze ook MEP’s zijn
 • Een gecoöpteerd lid voor elke tien leden van een nationale delegatie
D
Group Assembly
 • Alle fractieleden
 • Leden zitten ook in hun nationale delegatie
 • En zijn gegroepeerd in een nationale delegatie in de fractie
E
Secretariat
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Verzekert de vlotte werking van de fractie
 • Toevertrouwd met administratieve en secretaire verplichtingen

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Oostenrijk

AT

België

BE

Bulgarije

BG

Kroatië

HR

Cyprus

CY

Tsjechië

CZ

Denemarken

DK

Estland

EE

Finland

FI

Frankrijk

FR

Duitsland

DE

Griekenland

GR

Hongarije

HU

Ierland

IE

Italië

IT

Letland

LV

Litouwen

LT

Luxemburg

LU

Malta

MT

Nederland

NL

Polen

PL

Portugal

PT

Roemenië

RO

Slowakije

SK

Slovenië

SI

Spanje

ES

Zweden

SE

TOP