Economie, banen & het milieu

We pakken enkele veelzijdige vraagstukken aan: van de toekomst van de Economische en Monetaire Unie in de EU, de euro en financiële stabiliteit tot energietoevoer en veiligheid, klimaatbeleid, milieubescherming en luchtkwaliteit.

Ons standpunt over

Juridische & binnenlandse Zaken

We strijden voor een EU waarin burgers van hun fundamentele vrijheden kunnen genieten en waarin rechtspraak ten volle gerespecteerd wordt. Deze werkgroep houdt zich bezig met belangrijke onderwerpen zoals migratie, burgervrijheden, gendergelijkheid en thema’s als opleiding, constitutionele en juridische zaken.

Ons standpunt over

Budget, agriculture & regional funding

We werken aan een budget waarmee Europa competitiever en toekomstgericht zal zijn, door doeltreffend en efficiënt om te springen met belastinggeld en een maximaal resultaat te bereiken met EU-geld.

Ons standpunt over

Foreign affairs

We beïnvloeden het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, door de leiding te nemen in de EU om inspanningen te leveren bij het veiligstellen van de buitengrenzen van de EU, door actief te werken aan de uitbouw van een Europese defensie-unie en visa te liberaliseren. De Westelijke Balkan is ook prioritair voor ons.

Ons standpunt over