Working groups

Ons werk in de commissies aan de hand van onze prioritaire domeinen

De onderwerpen die in de Europese parlementscommissies aan bod komen, zijn vaak zeer breed. Daarom wordt ons werk in de commissies georganiseerd door werkgroepen. Onze vier werkgroepen vertegenwoordigen onze prioritaire domeinen en elke commissie behoort tot een werkgroep. Elke werkgroep wordt dan weer geleid door een van onze vicevoorzitters.

Elke resolutie of rapport dat in het Europees Parlement gestemd wordt via een parlementaire commissie of de plenaire vergadering, wordt vastgelegd in een gecoördineerd EVP-Fractiestandpunt door de werkgroepen.

Ontdek hoe uw Europarlementsleden uw belangen vertegenwoordigen in wetgevende en beleidsonderwerpen op Europees niveau.