Van fundamentele rechten genieten en de rechtstaat respecteren

Wij willen een EU waar burgers kunnen genieten van hun fundamentele rechten en waar de rechtstaat ten volle gerespecteerd wordt. Onze Werkgroep Justitie en Binnenlandse Zaken zorgt ervoor dat dit gebeurt. Verder houdt de groep zich bezig met andere belangrijke onderwerpen zoals migratie, burgerrechten, gelijkheid en onderwijs, grondwettelijke en wettelijke thema’s.

Onze fractie heeft enorme vooruitgang geboekt in een aantal domeinen, zoals grensbeveiliging zodat Europeanen blijvend van de vier vrijheden kunnen genieten, terrorismebestrijding en fraude, en toenemende bescherming voor slachtoffers. We zetten ons in voor de oprichting van een Europese Grens- en Kustwacht (Frontex), verdedigden elektronische verificatie van alle burgers die Europa’s buitengrenzen oversteken, streden ervoor dat luchtmaatschappijen gegevens van passagiers die Europa binnenkomen bekendmaken, zetten een continentaal wettelijk kader op tegen terrorisme en maakten een eind aan gerichte terroristenfinanciering.

Nu werken we aan een gemeenschappelijke Europese aanpak over migratie en asielbeleid. Met economische groei die een wettelijk kader vraagt om effectieve bescherming van on- en offline intellectuele eigendomsrechten te verzekeren, staat de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in het digitale tijdperk hoog op onze agenda.

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is bevoegd voor de bescherming...

Zie ook

Constitutionele zaken

De voornaamste bevoegdheden van de Commissie constitutionele zaken betreffen de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, de...

Zie ook

Cultuur en onderwijs

De Commissie cultuur en onderwijs is bevoegd voor de verbetering van de kennis en verbreiding van cultuur, de bescherming van het cultureel erfgoed...

Zie ook

Juridische zaken

De Commissie juridische zaken is bevoegd voor de interpretatie en toepassing van het Europees recht en de conformiteit van EU-besluiten met het primaire...

Zie ook

Rechten van de vrouw en gendergelijkheid

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid is bevoegd voor de definiëring, bevordering en bescherming...

Zie ook

Terrorisme

De voorbije jaren werden Europese burgers zwaar getroffen door terrorisme. Terwijl sommige terreurdreigingen afgewend werden, toonden een aantal aanslagen aan dat...

Zie ook

Verzoekschriften

De Commissie verzoekschriften is bevoegd voor de verwerking van verzoekschriften en voor betrekkingen met de Europese Ombudsman.

Zie ook

Contactgegevens