Van fundamentele rechten genieten en de rechtstaat respecteren

Wij willen een EU waar burgers kunnen genieten van hun fundamentele rechten en waar de rechtstaat ten volle gerespecteerd wordt. Onze Werkgroep Justitie en Binnenlandse Zaken zorgt ervoor dat dit gebeurt. Verder houdt de groep zich bezig met andere belangrijke onderwerpen zoals migratie, burgerrechten, gelijkheid en onderwijs, grondwettelijke en wettelijke thema’s.

Onze fractie heeft enorme vooruitgang geboekt in een aantal domeinen, zoals grensbeveiliging zodat Europeanen blijvend van de vier vrijheden kunnen genieten, terrorismebestrijding en fraude, en toenemende bescherming voor slachtoffers. We zetten ons in voor de oprichting van een Europese Grens- en Kustwacht (Frontex), verdedigden elektronische verificatie van alle burgers die Europa’s buitengrenzen oversteken, streden ervoor dat luchtmaatschappijen gegevens van passagiers die Europa binnenkomen bekendmaken, zetten een continentaal wettelijk kader op tegen terrorisme en maakten een eind aan gerichte terroristenfinanciering.

Nu werken we aan een gemeenschappelijke Europese aanpak over migratie en asielbeleid. Met economische groei die een wettelijk kader vraagt om effectieve bescherming van on- en offline intellectuele eigendomsrechten te verzekeren, staat de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in het digitale tijdperk hoog op onze agenda.

Commissies in de werkgroepen

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Bescherming van rechten binnen en buiten Europa Ook migratie- en asielregels behoren tot de...

Zie ook

Constitutionele zaken

De belangen van burgers centraal stellen De commissie wil de manier waarop Europese politieke partijen en stichtingen zijn georganiseerd...

Zie ook

Cultuur en onderwijs

Bevordering van kennis en cultuur in Europa De commissie heeft een brede reeks bevoegdheden en behandelt ook kwesties in verband met het...

Zie ook

Juridische zaken

Waarborging van Europees recht en bescherming van rechten van burgers Andere bevoegdheden van de commissie omvatten het statuut van de leden en het...

Zie ook

Verzoekschriften

Verbetering van toekomstige wetgeving In de praktijk is de Commissie verzoekschriften bevoegd voor de verwerking van verzoekschriften en voor...

Zie ook

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

Uitbanning van gendergerelateerd geweld De commissie is verantwoordelijk voor de definitie, bevordering en bescherming van...

Zie ook

Contactgegevens

Alfredo Sousa De Jesus
Alfredo Sousa De Jesus

Hoofd Werkgroep juridische en binnenlandse zaken

Meer informatie
TOP