Strijden voor eerlijke belastingheffing

Een eerlijke belastingconcurrentie, niet alleen binnen Europa, maar wereldwijd, is een van de prioriteiten van de EVP-Fractie. De afgelopen jaren heeft het Europees Parlement zich sterk gemaakt voor meer gemeenschappelijke Europese maatregelen om de aan het licht gebrachte problemen aan te pakken. Helaas zijn veel EU-lidstaten onwillig.

De TAX3-commissie heeft een mandaat van twaalf maanden. Aan het einde van deze periode zal zij een verslag met haar bevindingen en aanbevelingen indienen. De EVP-Fractie wil dat de commissie een duidelijk en krachtig signaal afgeeft aan onze burgers en bedrijven, namelijk dat Europa meer moet doen om belastingcriminaliteit, belastingontduiking en belastingontwijking te bestrijden.

Vooruitgang

Andere gerelateerde inhoud

TOP