Het verschil maken in het dagelijkse leven van Europeanen

Onze werkgroep over economie, jobs en milieu houdt zich bezig met uiteenlopende vragen: van de toekomst van de Economische en Monetaire Unie in de EU, de euro en financiële stabiliteit tot energietoevoer en veiligheid, klimaatbeleid, milieubescherming en luchtkwaliteit. De digitale interne markt, telecommunicatie, onderzoek en ontwikkeling, steun voor middelgrote en kleinbedrijven, de sociale pijler van de EU en voedselveiligheid vallen ook onder de verdiensten van deze werkgroep.

We zijn steeds een drijvende kracht geweest achter verandering en bereikten zo enorme resultaten in verschillende domeinen. We schaften de roamingtarieven binnen de EU af, maakten bijna 200 miljard euro aan private investeringen in Europa vrij en creëerden meer dan driehonderdduizend jobs door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Daarenboven zetten we hard in op de creatie van een Europese Defensie Unie, die 500 miljard euro aan EU-fondsen voor gezamenlijke O&O-defensieonderzoek veiligstelt.

Onze prioriteiten voor de toekomst zijn zowel breed als noemenswaardig: de eurozone hervormingen, het gegeven budget voor onderzoek en ontwikkeling in het komende Horizon Europa onderzoek- en innovatieprogramma opdrijven, en de versterking van het industriële defensie programma.

Economische en monetaire zaken

De Commissie economische en monetaire zaken is bevoegd voor het economisch en monetair beleid van de Unie, de werking van de...

Zie ook

Financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Na de vele onthullingen in de afgelopen vijf jaar (LuxLeaks, de Panama Papers en...

Zie ook

Industrie, onderzoek en energie

De Commissie industrie, onderzoek en energie is bevoegd voor het industriebeleid van de Unie en de toepassing van nieuwe...

Zie ook

Interne markt en consumentenbescherming

De Commissie interne markt en consumentenbescherming is bevoegd voor de coördinatie op communautair niveau van...

Zie ook

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid is bevoegd voor duurzame ontwikkeling,...

Zie ook

Toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

De bijzondere Commissie EU-toelatingsprocedure voor pesticiden (PEST) werd hoofdzakelijk opgericht omdat de...

Zie ook

Vervoer en toerisme

De Commissie vervoer en toerisme is bevoegd voor het gemeenschappelijk beleid voor het vervoer per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en...

Zie ook

Werkgelegenheid en sociale zaken

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken is bevoegd voor het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid,...

Zie ook

Contactgegevens