Het verschil maken in het dagelijkse leven van Europeanen

Onze werkgroep over economie, jobs en milieu houdt zich bezig met uiteenlopende vragen: van de toekomst van de Economische en Monetaire Unie in de EU, de euro en financiële stabiliteit tot energietoevoer en veiligheid, klimaatbeleid, milieubescherming en luchtkwaliteit. De digitale interne markt, telecommunicatie, onderzoek en ontwikkeling, steun voor middelgrote en kleinbedrijven, de sociale pijler van de EU en voedselveiligheid vallen ook onder de verdiensten van deze werkgroep.

We zijn steeds een drijvende kracht geweest achter verandering en bereikten zo enorme resultaten in verschillende domeinen. We schaften de roamingtarieven binnen de EU af, maakten bijna 200 miljard euro aan private investeringen in Europa vrij en creëerden meer dan driehonderdduizend jobs door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Daarenboven zetten we hard in op de creatie van een Europese Defensie Unie, die 500 miljard euro aan EU-fondsen voor gezamenlijke O&O-defensieonderzoek veiligstelt.

Onze prioriteiten voor de toekomst zijn zowel breed als noemenswaardig: de eurozone hervormingen, het gegeven budget voor onderzoek en ontwikkeling in het komende Horizon Europa onderzoek- en innovatieprogramma opdrijven, en de versterking van het industriële defensie programma.

Commissies in de werkgroepen

Economische en monetaire zaken

Stimulering van de groei om meer banen te scheppen Eén van de prioriteiten van de commissie is om groei te stimuleren om zo...

Zie ook

Industrie, onderzoek en energie

Europa klaarstomen voor de nieuwe innovatiegolf Zij is eveneens verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid, met inbegrip van de...

Zie ook

Interne markt en consumentenbescherming

Een volledig functionerende interne markt De commissie coördineert nationale wetgeving met betrekking tot de...

Zie ook

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

De opbouw van een duurzaam Europa De strijd tegen klimaatverandering staat hoog op onze agenda. In de...

Zie ook

Vervoer en toerisme

Meer investeringen en minder vervuiling De voornaamste taak van deze commissie is de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees beleid...

Zie ook

Werkgelegenheid en sociale zaken

Stimulering van werkgelegenheid, inclusiviteit en mobiliteit Deze commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid inzake...

Zie ook

Contactgegevens

Silke Dalton
Silke Dalton

Hoofd Werkgroep economie en milieu

Meer informatie
TOP