Over de grenzen van Europa heen kijken

Onze Werkgroep buitenlands beleid heeft invloed op het buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie. Zij stelt verslagen op over de besteding van Europese middelen en ondersteunt het Europees Parlement bij het nemen van beslissingen over internationale overeenkomsten. Zij heeft het voortouw genomen bij EU-initiatieven om de buitengrenzen van de EU te beveiligen. In dit verband heeft zij gepleit en zich actief ingezet voor de oprichting van een Europese defensie-unie en visumliberalisering. De landen van de Westelijke Balkan vormen eveneens een van onze prioriteiten. We willen deze landen in de EU integreren door hervormingen te stimuleren, om zo de rechtsstaat te garanderen, corruptie te bestrijden en een onafhankelijke rechtelijke macht te waarborgen.

Commissies in de werkgroepen

Buitenlandse zaken

Versterking van de betrekkingen met derde landen De commissie volgt kwesties op het gebied van mensenrechten in derde landen nauwgezet,...

Zie ook

Internationale handel

Een gewetensvol handelsbeleid Het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement (EP) een doorslaggevende rol gegeven bij het bepalen van het...

Zie ook

Mensenrechten

Mensenrechten centraal stellen in het beleid De Europese Unie zet haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van democratie en mensenrechten, in...

Zie ook

Ontwikkelingssamenwerking

Beïnvloeding van EU-ontwikkelingshulp In praktische zin is deze commissie verantwoordelijk voor besluiten over de begroting voor EU...

Zie ook

Veiligheid en defensie

Handhaving van de stabiliteit in het nabuurschap van de EU In praktische zin verleent deze commissie bijstand aan de Commissie buitenlandse...

Zie ook

Contactgegevens

Juan Salafranca
Juan Salafranca

Adjunct-secretaris-generaal en directeur, Extern Beleid - Commissies, beleidsadviseur Delegaties voor de betrekkingen met Midden-Amerika, de Andesgemeenschap, Mercosur, Mexico, Chili en EuroLat

Meer informatie
TOP