Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging, desinformatie en versterking van de integriteit in het EP

Bestrijding van inmenging en desinformatie

Nepnieuws en propagandacampagnes kunnen de Europese democratie destabiliseren. Desinformatiecampagnes vormen een bedreiging voor de veiligheid van alle EU-lidstaten.

De EVP-Fractie wil dat de EU investeert in haar instrumenten  om desinformatie op te sporen, aan het licht te brengen en te bestrijden. Daarvoor is geld nodig,voldoende personeel, en een betere coördinatie en samenwerking binnen de EU en daarbuiten.

De bijzondere commissie buitenlandse inmenging en desinformatie heeft een breed takenpakket. De commissie zal onderzoeken analyseren waaruit blijkt dat cruciale verkiezingsregels zijn overtreden of omzeild, en wil duidelijkheid krijgen over de financiering van verkiezingscampagnes.

De commissie richt zich op gecoördineerde maatregelen op EU-niveau om hybride bedreigingen aan te pakken,  zoals cyberaanvallen op militaire en niet-militaire doelwitten, operaties waarbij eerst gehackt en vervolgens informatie gelekt wordt, gericht tegen wetgevers, overheidsfunctionarissen, journalisten, politieke partijen en politici. En op cyberspionage met als doel het stelen van intellectuele eigendom van bedrijven en privégegevens van personen.

Het is van vitaal belang om onze strijd tegen buitenlandse inmenging en nepnieuws op te voeren, omdat onze democratie uit gaat van het principe dat mensen geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. De EVP-Fractie wil, net als in het verleden, een actieve rol spelen om deze doelen te realiseren.

Vooruitgang

No result

Verwant standpunt

Buitenlandse zaken

Andere gerelateerde inhoud

No result