MENINGEN DIE HIER ZIJN GEUIT ZIJN DE MENINGEN VAN DE NATIONALE DELEGATIE EN WEERSPIEGELEN NIET ALTIJD DE MENING VAN DE GROEP ALS GEHEEL

Vissers mogen vissen die te klein of van een ongewenste soort zijn, niet meer teruggooien in zee. Het Europees Parlement besloot daartoe woensdag, om de visstand te beschermen. Nu sterft een deel van de zogeheten bijvangst, zonder dat de consument of de visser er iets aan heeft.

CDA-Europarlementslid Lambert van Nistelrooij zet in op een alternatief: een Volendamse uitvinding, een zogeheten 'overlevingsbak', waardoor de bijvangst niet meer sterft. Dit is een soort watertank waar de gevangen vis in wordt gesorteerd. De ongewenste vis plonst weer terug in zee. "Een prachtuitvinding van twee Volendamse broers. Goed dat de EU-commissaris voor Visserij de kans geeft dat te testen op schepen. Zij heeft de Nederlandse vissers in Brussel uitgenodigd."

Om overbevissing van de Europese zeeën te voorkomen, stemde het Europarlement in met maatregelen voor de komende 10 jaar. Centraal staat een zorgvuldig beheer van de visstanden; de quota worden zo vastgesteld dat de visstanden kunnen herstellen en de vissers zoveel mogelijk kunnen vangen.

Ook moeten er meer vissersschepen uit de vaart worden genomen en mag per lidstaat worden besloten de visquota verhandelbaar te maken, zoals in Nederland al gebeurt.
"Wij willen niet dat de EU aan de sanering van de oude Zuid-Europese vissersvloot gaat betalen. Het CDA ziet meer in verhandelbare visserijrechten en ondersteuning van innovatie in schepen, uitrusting en zuiniger motoren. De Nederlandse visserijvloot geldt hierbij als voorbeeld, aldus Van Nistelrooij.

Van Nistelrooij tijdens het plenaire debat:
http://www.youtube.com/watch?v=N6X4vq6-uUg

Het rapport:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0008&language=NL&mode=XML

 

Andere gerelateerde inhoud