MENINGEN DIE HIER ZIJN GEUIT ZIJN DE MENINGEN VAN DE NATIONALE DELEGATIE EN WEERSPIEGELEN NIET ALTIJD DE MENING VAN DE GROEP ALS GEHEEL

Het Europees Parlement heeft woensdag gestemd voor een paar flinke verbeteringen in de landbouw. Belangrijk is dat alle pogingen om het melkquotum te verlengen zijn gestrand: "Die onnodige beperking op de melkproductie verdwijnt na tientallen jaren definitief in 2014", stelt CDA-Europarlementariër Esther de Lange.

Het parlement koos ook voor vergroening, om natuur en milieu een grotere plaats te geven in de landbouw. De oorspronkelijk zeer bureaucratische voorwaarden van de Europese Commissie zijn door het parlement iets versoepeld.

"Maar de versoepeling gaat ons nog niet ver genoeg. Alternatieve opties om duurzaamheid te stimuleren verdienen ook hun plek in het nieuwe landbouwbeleid. Ik hoop dan ook dat dit element wordt meegenomen in het uiteindelijke akkoord tussen het Europees Parlement en de gezamenlijke EU-landen", vindt Esther de Lange.

Het CDA benadrukt dat de landbouw hard nodig is voor ons voedsel. "We hebben ook in de toekomst veel monden te voeden, dus hebben we werkbare regels nodig. Zowel de landbouw, natuur als de boerenbedrijven moeten een toekomst hebben".

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de gezamenlijke EU-landen proberen de komende maanden een compromis te bereiken.

Andere gerelateerde inhoud