MENINGEN DIE HIER ZIJN GEUIT ZIJN DE MENINGEN VAN DE NATIONALE DELEGATIE EN WEERSPIEGELEN NIET ALTIJD DE MENING VAN DE GROEP ALS GEHEEL

De Europese Commissie krijgt meer mogelijkheden om in te grijpen als EU-landen met onverantwoord beleid de eurozone in gevaar brengen, met name probleemlanden. Daarover bereikten het Europees Parlement en de lidstaten woensdag eindelijk een akkoord. Brussel kan voortaan aanbevelingen doen basis van de ontwerpbegroting van EU-landen. Ook kunnen landen die in geldnood dreigen te raken of noodsteun ontvangen onder curatele worden gesteld.

CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool is tevreden met het resultaat: "Dit aanvullende pakket maatregelen (het '2-pack') is een belangrijke versterking van het begrotingstoezicht op eurolanden die in de problemen dreigen te raken. Ik ben blij dat de socialistische en liberale fracties in het Europees Parlement eindelijk door de pomp zijn. Zij hielden het pakket onnodig lang in gijzeling door voor de invoering van euro-obligaties te eisen, maar die eis is gelukkig niet ingewilligd."

Corien Wortmann-Kool onderhandelde vorig jaar over de aanscherping van het begrotings- en economisch toezicht op de eurolanden (het '6-pack').

"De liberalen en socialisten gaven hun verzet op, omdat de Europese Commissie voorafgaand aan de stemming in het Europees Parlement een verklaring zal afleggen. Deze verklaring bevat geen wijziging van de koers en is dus niet meer dan een papieren tijger", aldus Corien Wortmann.
In de verklaring geeft de Europese Commissie aan hoe zij de economische en monetaire unie gaat versterken, zoals de Commissie in het najaar aankondigde. Ook wordt een expertgroep ingesteld die nog eens nagaat wat de voor- en nadelen zijn van de invoering gezamenlijke uitgifte van schuld op de lange termijn. "Daar is al veel onderzoek naar gedaan: EU-verdrag biedt daar geen ruimte voor. Ik verwacht dus niet veel nieuwe inzichten."

 

Andere gerelateerde inhoud