MENINGEN DIE HIER ZIJN GEUIT ZIJN DE MENINGEN VAN DE NATIONALE DELEGATIE EN WEERSPIEGELEN NIET ALTIJD DE MENING VAN DE GROEP ALS GEHEEL

Pascal Arimont: "We hebben een Europees Fonds voor Klimaataanpassing nodig”

Deze inhoud is ook beschikbaar in
fr nl

Europese Parlementsleden uit de commissie Regionale Ontwikkeling brachten vandaag een bezoek aan de Belgische regio's die in juni 2021 door hevige overstromingen getroffen werden. De dag begon in Eupen met een bezoek aan de burgemeester van Raeren, Jérôme Franssen, en die van Eupen, Claudia Niessen, in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Regering en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Nadien sprak de Europese delegatie in Verviers met burgemeesters Muriel Targnion (Verviers), Valérie Fautre-Dejardin (Limburg), Fabien Beltran (Trooz), Pierre Lemarchand (Theux) en Phillipe Godin (Pepinster).

“Dit bezoek, dat ik mee organiseerde, is een geschikte gelegenheid voor Europese Parlementsleden die begaan zijn met regionale ontwikkeling om in de praktijk te ondervinden welke onvoorstelbare verwoestingen de overstromingen in de zomer van 2021 aanbrachten in ons land. Door in gesprek te gaan met bewoners en lokale politici, kregen we een beter beeld van bepaalde behoeften die vandaag nog steeds bestaan. Dat stelt ons dan weer in staat beter in te spelen op de realiteit”, verklaart Belgisch EU-Parlementslid Pascal Arimont (CSP-EVP).

“Daarnaast willen we aandacht vestigen op het feit dat de Europese Unie middelen zou moeten vrijmaken uit het Europees Solidariteitsfonds die in verhouding staan tot de geleden schade. Een reorganisatie van dit fonds op middellange termijn kan zorgen voor een doeltreffend instrument in tijden van crisis. Dit zou echte Europese solidariteit zijn met inwoners van getroffen regio’s en landen”, vervolgt Pascal Arimont.  

"Zeven maanden na de ramp staan de gemeenten en de plaatselijke bevolking nog steeds voor een titanenstrijd. De verwoesting is enorm. Veel huizen zijn volledig onbewoonbaar. Hele bedrijven hebben moeten wijken. Hieruit blijkt duidelijk dat de hulp ook snel in de getroffen gebieden moet aankomen", aldus Arimont.

"Het is tot slot ook belangrijk om overstromingen van dergelijke omvang in de toekomst te voorkomen of op zijn minst in te perken. En om dat te doen, moeten we nu investeren. Rampen in Europa zullen helaas nog toenemen. Daarom wil de commissie Regionale Ontwikkeling een Europees Fonds oprichten dat specifiek bedoeld is voor de aanpassing aan klimaatverandering, zodat regio’s en gemeenten beroep kunnen doen op extra middelen. Vanuit de commissie zullen wij dan ook voorstellen lanceren in die richting”, besluit Arimont. 

Informatie voor de redacties

De EVP-Fractie is de grootste Fractie in het Europees Parlement met 177 EP-leden uit alle Lidstaten.

Waar wij voor staan

Budget, landbouw & regionale financiering

ONS STANDPUNT OVER HOE DOEN WE DAT

Andere gerelateerde inhoud

No result