Appoġġ lill-bdiewa

Aħna kommessi li nsaħħu l-Politika Agrikola Komuni biex tibqa’ sostenibbli, kompetittiva u ġusta, u biex il-bdiewa tagħna jistgħu jkomplu jipproduċu ikel ta’ kwalità għolja b’kundizzjonijiet tajbin, biex nipreżervaw iż-żoni rurali tagħna.


Enerġija affordabbli u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

L-Ewropa kollha rwol importanti fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Ma nistgħux nwaqqfu l-pass. Irridu nnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, filwaqt li nassiguraw il-kompetittività tal-kumpaniji tagħna, u ninvestu f’sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.


Fruntieri sikuri

L-ivjaġġar bla passaport fl-UE jista’ jkun iggarantit biss jekk inkunu nafu min qed jaqsam il-fruntieri esterni l-ħin kollu. Mexxejna ‘l quddiem sforzi tal-UE biex nassiguraw il-fruntieri esterni biex l-Ewropej ikompli jgawdu l-libertajiet li draw fihom.


Ftehim ġust għall-Ewropa

L-istil ta’ ħajja Ewropew qed jiffaċċja sfidi ġodda: kompetizzjoni bażata fuq livelli baxxi soċjali u ambjentali f’pajjiżi terzi, l-evoluzzjoni fil-mod kif naħdmu ġabet żviluppi diġitali u prattiċi dubjużi f’dak li għandu x’jaqsam mat-taxxa. L-Ekonomija tas-Suq Soċjali tibqa’ l-aqwa għodda biex nirrispondu għal dawn l-isfidi.


Id-difiża tal-UE

Bil-ħolqien tal-hybrid warfare, l-attakki cyber, metodi ġodda ta’ terroriżmu u l-proliferazzjoni tal-armi nukleari, l-Ewropea qed tiffaċċja l-akbar theddida mill-Gwerra Bierda. L-Ewropa għandha tikber u tieqaf isserraħ fuq l-Istati Uniti għas-sigurtà tagħha.


Il-ġlieda kontra t-terroriżmu

Aħna konna l-ewwel forza politika li fhimna l-urġenza li nsaħħu l-infrastruttura tas-sigurtà tal-Ewropa, u ħdimna kemm biex jidħlu fis-seħħ miżuri li jipprevjenu attakki terroristiċi kif ukoll inkoraġġejna l-integrazzjoni, u ġġilidna r-radikalizzazzjoni.


In-nies fil-qalb tal-ekonomija diġitali

Konxji mill-potenzjal tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, aħna qed immexxu sforzi biex noħolqu ambjent fejn l-ekonomija diġitali tista’ tikber, twassal firxa wiesgħa lill-konsumaturi u tippromwovi l-inklużjoni soċjali.


Innovazzjoni

L-Ewropa għandha terġa’ tibda tmexxi fl-innovazzjoni, u fir-rivoluzzjoni diġitali li diġà qed tittrasforma l-industriji u d-djar tagħna. Imma l-mudell Ewropew tal-innovazzjoni għandu jkun dwar in-nies li jwettqu l-ideat għan-nies. Għandu jkun bażat fuq il-valuri, mhux fuq algoritmi u digrieti awtoritarji.


Investiment għal aktar impjiegi

L-isforzi tagħna biex niġġieldu l-kriżi ekonomika permezz ta’ finanzi pubbliċi fis-sod u riformi strutturali, ħallew il-frott. Issa rridu ninvestu fil-ħolqien tal-impjiegi, nneħħu l-ostakli tas-Suq Wieħed, nwettqu riformi fil-banek u nassiguraw ewro stabbli.


Kummerċ ħieles u ġust

Wieħed minn kull seba’ impjiegi fl-UE jiddependu mill-kummerċ mad-dinja barra l-Ewropa. Aħna kommessi għal sistema miftuħa u multilaterali ta’ kummerċ ħieles u ġust, biex neqirdu l-faqar u noħolqu l-opportunitajiet għall-Ewropej.


Ngħinu n-negozji ż-żgħar biex jirnexxu

L-SMEs jmexxu ‘l quddiem l-ekonomija, joħolqu l-impjiegi u jġibu prodotti u servizzi ġodda fis-suq. Irridu nassiguraw li l-liġi tal-UE ma tkunx ta’ ostaklu għalihom, u li jingħataw il-finanzjament li għandhom bżonn biex jibdew u jkomplu jikbru.


Opportunitajiet għaż-żgħażagħ Ewropej

Irridu nagħtu l-poter lill-imprendituri żgħażagħ tal-futur, ninvestu fi programmi edukattivi li jgħallmuhom il-ħiliet li għandhom bżonn f’suq tax-xogħol li qed jevolvi u jneħħu l-ostakli biex jinġabu ideat innovattivi għas-suq.


 26.02.2014

Prijoritajiet tal- Grupp PPE 2014-2019

Din il-pubblikazzjoni tidentifika l-prijoritajiet, l-aktar urġenti, tal-Grupp PPE fil-Parlament Ewropew għall-perijodu...

 26.02.2014

Kisbiet tal-Grupp PPE 2009-2014

Din il-pubblikazzjoni telenka l-bosta kisbiet tal-Grupp PPE fil-Parlament Ewropew matul il-leġiżlatura 2009-2014.

Economy, jobs & environment working group image

L-Intern u l-Affarijiet Legali

Legal & home affairs working group image

L-ekonomija, l-impjiegi u l-ambjent

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budget, agriculture & regional funding

Foreign affairs working group image

Foreign affairs