Il-prijoritajiet tagħna 

Id-dinja tinsab fi stadju ta’ bidliet kbar: id-diġitalizzazzjoni, il-globalizzazzjoni, l-immigrazzjoni, l-iżvilupp demografiku, u sfidi ġodda ta’ sigurtà. Dawn il-bidliet qed iħallu l-impatt fuq l-Ewropa wkoll, sal-punt li l-proġett Ewropew qed isib sfidi kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Il-punt fejn l-Unjoni Ewropea se tkun imkejla se jkun l-abbiltà li tindirizza dawn l-isfidi u ttejjeb il-ħajja ta’ kuljum tan-nies. Għamilna progressi kbar f’temi li huma importanti għall-Ewropej: nassiguraw il-fruntieri, niġġieldu t-terroriżmu, insaħħu l-investiment u noħolqu x-xogħol. Imma rridu nibqgħu ambizzjużi - u hekk se nibqgħu.

Appoġġ lill-bdiewa

Aħna kommessi li nsaħħu l-Politika Agrikola Komuni biex tibqa’ sostenibbli, kompetittiva u ġusta, u biex il-bdiewa tagħna jistgħu jkomplu jipproduċu ikel ta’ kwalità għolja b’kundizzjonijiet tajbin, biex nipreżervaw iż-żoni rurali tagħna.

 ahbarijiet 29.05.2018

L-agrikoltura jkollha futur jekk ninvestu fil-bdiewa żgħar

“L-agrikoltura jista’ jkollha biss futur jekk nattiraw u ninvestu fil-bdiewa...

Enerġija affordabbli u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima

L-Ewropa kollha rwol importanti fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Ma nistgħux nwaqqfu l-pass. Irridu nnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, filwaqt li nassiguraw il-kompetittività tal-kumpaniji tagħna, u ninvestu f’sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

No result

Fruntieri sikuri

L-ivjaġġar bla passaport fl-UE jista’ jkun iggarantit biss jekk inkunu nafu min qed jaqsam il-fruntieri esterni l-ħin kollu. Mexxejna ‘l quddiem sforzi tal-UE biex nassiguraw il-fruntieri esterni biex l-Ewropej ikompli jgawdu l-libertajiet li draw fihom.

 ahbarijiet 29.10.2018

Roberta Metsola se tmexxi l-liġi tal-UE dwar il-fruntieri

In-negozjati dwar liġi ġdida tal-Unjoni Ewropea li se tmexxi l-mod kif il-fruntieri esterni t...

Ftehim ġust għall-Ewropa

L-istil ta’ ħajja Ewropew qed jiffaċċja sfidi ġodda: kompetizzjoni bażata fuq livelli baxxi soċjali u ambjentali f’pajjiżi terzi, l-evoluzzjoni fil-mod kif naħdmu ġabet żviluppi diġitali u prattiċi dubjużi f’dak li għandu x’jaqsam mat-taxxa. L-Ekonomija tas-Suq Soċjali tibqa’ l-aqwa għodda biex nirrispondu għal dawn l-isfidi.

No result

Id-difiża tal-UE

Bil-ħolqien tal-hybrid warfare, l-attakki cyber, metodi ġodda ta’ terroriżmu u l-proliferazzjoni tal-armi nukleari, l-Ewropea qed tiffaċċja l-akbar theddida mill-Gwerra Bierda. L-Ewropa għandha tikber u tieqaf isserraħ fuq l-Istati Uniti għas-sigurtà tagħha.

No result

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu

Aħna konna l-ewwel forza politika li fhimna l-urġenza li nsaħħu l-infrastruttura tas-sigurtà tal-Ewropa, u ħdimna kemm biex jidħlu fis-seħħ miżuri li jipprevjenu attakki terroristiċi kif ukoll inkoraġġejna l-integrazzjoni, u ġġilidna r-radikalizzazzjoni.

No result

In-nies fil-qalb tal-ekonomija diġitali

Konxji mill-potenzjal tat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi, aħna qed immexxu sforzi biex noħolqu ambjent fejn l-ekonomija diġitali tista’ tikber, twassal firxa wiesgħa lill-konsumaturi u tippromwovi l-inklużjoni soċjali.

No result

Innovazzjoni

L-Ewropa għandha terġa’ tibda tmexxi fl-innovazzjoni, u fir-rivoluzzjoni diġitali li diġà qed tittrasforma l-industriji u d-djar tagħna. Imma l-mudell Ewropew tal-innovazzjoni għandu jkun dwar in-nies li jwettqu l-ideat għan-nies. Għandu jkun bażat fuq il-valuri, mhux fuq algoritmi u digrieti awtoritarji.

No result

Investiment għal aktar impjiegi

L-isforzi tagħna biex niġġieldu l-kriżi ekonomika permezz ta’ finanzi pubbliċi fis-sod u riformi strutturali, ħallew il-frott. Issa rridu ninvestu fil-ħolqien tal-impjiegi, nneħħu l-ostakli tas-Suq Wieħed, nwettqu riformi fil-banek u nassiguraw ewro stabbli.

No result

Kummerċ ħieles u ġust

Wieħed minn kull seba’ impjiegi fl-UE jiddependu mill-kummerċ mad-dinja barra l-Ewropa. Aħna kommessi għal sistema miftuħa u multilaterali ta’ kummerċ ħieles u ġust, biex neqirdu l-faqar u noħolqu l-opportunitajiet għall-Ewropej.

No result

Ngħinu n-negozji ż-żgħar biex jirnexxu

L-SMEs jmexxu ‘l quddiem l-ekonomija, joħolqu l-impjiegi u jġibu prodotti u servizzi ġodda fis-suq. Irridu nassiguraw li l-liġi tal-UE ma tkunx ta’ ostaklu għalihom, u li jingħataw il-finanzjament li għandhom bżonn biex jibdew u jkomplu jikbru.

No result

Opportunitajiet għaż-żgħażagħ Ewropej

Irridu nagħtu l-poter lill-imprendituri żgħażagħ tal-futur, ninvestu fi programmi edukattivi li jgħallmuhom il-ħiliet li għandhom bżonn f’suq tax-xogħol li qed jevolvi u jneħħu l-ostakli biex jinġabu ideat innovattivi għas-suq.

 ahbarijiet 12.09.2018

Il-futur tal-artisti mhux assigurat mingħajr ħlas ġust

"Il-vot tal-lum fil-plenarja huwa pass pożittiv favur l-artisti Maltin u l-media. Matul ...

Position Papers

pubblikazzjonijiet 07.10.2022

POLITIKI SPAZJALI GĦAT-TKABBIR, IT-TRANŻIZZJONI EKONOMIKA U S-SIGURTÀ FL-EWROPA

Il-viżjoni tagħna Il-Grupp PPE jistinka biex i...

pubblikazzjonijiet 09.03.2021

Il-Futur tad-Demokrazija Kristjana

Aħna qed ngħixu fi żminijiet ta' kriżijiet globali. Kriżi ekonomika fit-tul qed twassal biex ħafna jqajmu dubji dwar il-globa...

pubblikazzjonijiet 19.02.2019

Dokument ta' Pożizzjoni tal-Grupp tal-PPE dwar il-Kummerċ Internazzjonali

L-UE tinsab fuq quddiem nett tal-kummerċ dinji ħieles u ġust. Dan hu...

Dak li nemmnu

Il-Baġit, l-Agrikoltura u l-Fondi Reġjonali

IL-POŻIZZJONI TAGĦNA DWAR BIEX NIRNEXXU

L-Intern u l-Affarijiet Legali

IL-POŻIZZJONI TAGĦNA DWAR BIEX NIRNEXXU

L-ekonomija, l-impjiegi u l-ambjent

IL-POŻIZZJONI TAGĦNA DWAR BIEX NIRNEXXU