Lara COMI
Lara COMI

President - Relazzjonijiet mal-Amerka, ċ-Ċina, l-Istrateġija għaż-Żgħażagħ tal-PPE

Esther de LANGE
Esther de LANGE

President - Relazzjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali

Françoise GROSSETÊTE
Françoise GROSSETÊTE

President - Grupp ta' Ħidma għall-Ekonomija u l-Ambjent

Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

President - Grupp ta' Ħidma għall-Affarijiet Barranin

Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

President - Grupp ta' Ħidma għall-Politika Baġitarja u Strutturali

Paulo RANGEL
Paulo RANGEL

President - Network Ewropew tal-Ideat, il-Futur tal-Ewropa