Lisa Ramona Lucilla Laumen

  • Politiskais padomnieks — rūpniecība, pētniecība un enerģētika (ITRE)
  • MOB: +32 470 891 642

Adreses

BRU:

SPINELLI 06H263

Rue Wiertz BE-1047 Bruxelles

+32 2 2833593

STR:

CHURCHILL M04072

Allée du Printemps FR-67070 Strasbourg

+33 3 88164406