Deputāti plenārsēžu zālē Strasbūrā
ETP logo

Veidot spēcīgāku Eiropu

Eiropas Tautas partijas grupa (ETP grupa) ir lielākā un vecākā grupa Eiropas Parlamentā. Mūsu vēsture saistās ar Eiropas dibinātājiem - Robert Schuman, Alcide De Gasperi un Konrad Adenauer - un mūsu deputāti nāk no visām Eiropas dalībvalstīm.

Esam labēji centriskā grupa, kas apņēmušies radīt spēcīgāku Eiropu, kuras pamatā ir tās iedzīvotāji. Galu galā, mūsu cilvēki ir mūsu ekonomika, un Eiropas iedzīvotāji ir lielākā ekonomika pasaulē.

Mūsu mērķis ir radīt konkurētspējīgāku un demokrātiskāku Eiropu, kurā cilvēki var veidot vēlamo dzīvi. Mēs vēlamies dot visiem vienlīdzīgas iespējas gūt panākumus, tostarp ģimenes uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem, novatoriem, izgudrotājiem, pētniekiem, zinātniekiem un pašnodarbinātiem. Tāpat mēs vēlamies nodrošināt drošību  visiem, kas par to iestājas.

Mēs redzam Eiropas kontinentu kā vietu, kur cilvēki ceļo, dara biznesu, iegulda, mācās viens no otra, pērk, pārdod, sadarbojas un apvieno. Vai piekrītat?

Deputāts Ivans Stefanecs runā ar pircēju lielveikalā
Deputāte Eva Buda runā ar jaunieti no Bulgārijas Eiropas Parlamentā

Tika ievēlēti vietējā līmenī, lai pārstāvētu jūsu intereses Eiropā

Visi Eiropas Parlamenta deputāti, ETP grupas locekļi ir ievēlēti no ES dalībvalstīm, lai pārstāvētu vietējo iedzīvotāju intereses likumdošanas un politikas jautājumos Eiropas līmenī..

Eiropas Parlamenta deputāti darbojas vairāk vadoties no politiskās piederības, un  var piederēt tikai vienai politiskai grupai Eiropas Parlamentā. ETP grupa ir lielākā no astoņām Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

Jūsu ievēlētie deputāti pārstāv jūsu valsts nacionālās intereses Eiropas līmenī, vadoties pēc ETP grupas kopējās nostājas.

Par ko mēs iestājamies

Economy, jobs & environment working group image

Tieslietas & iekšlietas

Legal & home affairs working group image

Ekonomika, darbi& vide

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budžets, lauksaimniecība& reģionālie fondi